ทำความสะอาดถนนคนเดินพิษณุโลก เปิดเสาร์ที่ 16 พ.ค.63

เทศบาลนครพิษณุโลก Big cleaning ถนนคนเดิน เตรียมเปิด ในวันพรุ่งนี้หลังจาก หยุดยาวจากสถานการณ์โควิด 19 ระบาด

15 พ.ค.2563  ในช่วงเย็นวันนี้ เจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครพิษณุโลกและจิตอาสา ได้นำรถบรรทุกน้ำมาฉีดล้างทำความสะอาด บริเวณถนน สังฆบูชา ระยะทางประมาณ 500 เมตร เชื่อมระหว่างถนนพุทธบูชากับถนนบรมไตรโลกนารถ ซึ่งเป็นสถานที่ เปิดให้เป็นตลาด ถนนคนเดินทุกวันเสาร์ เพื่อเตรียมจะเปิด ให้มีการจำหน่าย ขายของและสินค้า บนถนนคนเดินพิษณุโลกอีกครั้ง หลังจากที่ต้องหยุด เนื่องจาก สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 19 ซึ่งการกลับมาเปิดถนนคนเดินพิษณุโลกในครั้งนี้จะมี การกำหนดมาตรการ ต่างๆ เช่น การจำกัดจำนวนร้านค้าในแต่ละสัปดาห์เพื่อลดความแออัดและเว้นระยะห่างทางสังคม ให้เขาขายได้สัปดาห์ละ 2 แถวจากปกติ 4 แถว มีการกำหนดทางเข้าออก ที่จะต้องมี จุดบริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิ ผู้เข้ามาเดินบนถนนคนเดิน ลดระยะเวลาทำการค้าลง ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าต้องเก็บสัมภาระออกจากพื้นที่ก่อนเวลา 20:30 น เพื่อเตรียมทำความสะอาด ส่วนร้านค้าก็ต้องมีการจัดเจลแอลกอฮอล์บริการลูกค้าผู้ประกอบการต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาสินค้าประเภทอาหารต้องมีการปกปิดป้องกันการปนเปื้อน การชำระสินค้าผ่าน QR Code หรือ internet banking เพื่อเป็นทางเลือก ลดการสัมผัสเงิน แล้วจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการถนนคนเดิน ให้เข้าไปในพื้นที่ได้ไม่เกิน 1,146 คน โดยจะมีการนับจำนวนที่จุดทางเข้า

นาย บุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า การเปิดถนนคนเดินของจังหวัดพิษณุโลกนั้น ได้มีการประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการค้าถนนคนเดินไปแล้ว เพื่อกำหนดแนวทางเตรียมเปิด “ถนนคนเดินพิษณุโลก” ในวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 หรือวันพรุ่งนี้ ซึ่งได้มีการเปิดอย่างมีเงื่อนไข เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามการผ่อนปรนของรัฐบาลตั้งแต่ในระยะแรก เงื่อนไขนั้นประกอบด้วย
1. การจำกัดจำนวนร้านค้าในแต่ละสัปดาห์เพื่อลดความแออัดและเว้นระยะห่างทางสังคมโดยให้เข้าขายสัปดาห์ละ 2 แถว
2. ล็อคขายของหน้าบ้าน จะให้เปิดขายตามกำหนดเวลาของแถวตนเองเท่านั้น
3. มีการจำกัดจำนวนผู้เข้าขายไม่เกินร้านละ 2 คน
4. โดยจะไม่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าขายชั่วคราวเข้ามาขายเพิ่มในระยะนี้
5. มีการกำหนดจุดทางเข้า ทางออก บริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์ จุดล้างมือด้วยสบู่ ก่อนเข้าพื้นที่ถนนคนเดิน และต้องตรวจวัดอุณหภูมิผู้ประกอบการและผู้เข้ามาใช้บริการทุกคน
6. ลดระยะเวลาทำการค้าลงโดยเปิดลงทะเบียนตั้งร้านขายได้ ตั้งแต่ 15.00-16.00 น.โดยให้ เว้นระยะห่างทางสังคม และให้หยุดทำการค้าและเก็บสัมภาระออกจากพื้นที่ก่อนเวลา 20.30 น. เพื่อทำความสะอาด
7. ทุกร้านค้าต้องจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับบริการลูกค้า
8. พ่อค้าแม่ค้าต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ให้หมั่นทำความสะอาดร้านด้วยแอลกอฮอล์
9. สินค้าประเภทอาหารต้องมีการปกปิดป้องกันการปนเปื้อนโดยอาจมีแผงหรือพลาสติกกั้นระหว่างลูกค้ากับสินค้าเพื่อป้องกันน้ำลายหรือสารคัดหลั่งอื่นๆตกลงไปในอาหาร และปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารอย่างเคร่งครัด
10. เพิ่มทางเลือกในการชำระเงินเมื่อซื้อสินค้า ด้วยระบบ QR code หรือ internet banking เพื่อลดการสัมผัสเงินและให้ล้างมือทุกครั้งหลังจากสัมผัสเงิน
11. ประชาชนและนักท่องเที่ยวต้องล้างมือและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อเข้ามาในถนนคนเดิน
12. จำกัดจำนวนผู้มาใช้บริการถนนคนเดินให้เข้าไปในพื้นที่ได้ไม่เกิน 1146 คน โดยจัดให้มีการนับจำนวนจุดทางเข้าเพื่อลดความแออัด (คิดคำนวณจากความหนาแน่น 4 ตร.ม./1คน)

แสดงความคิดเห็น