บ้านปากพิงตะวันตก

ชาวบ้านปากพิงตะวันตก ร่วมงานบุญเผาข้าวหลามขายรายได้เข้าวัด เทศกาลลอยกระทง

ชาวบ้านปากพิงตะวันตกร่วมกับ อบต.งิ้วงามและวัดปากพิงตะวันตก อ.เมืองพิษณุโลก  สืบทอดประเพณีงานบุญเผาข้าวหลามจำหน่ายในช่วงเทศกาลลอยกระทงมานานกว่า 30 ปี เพื่อนำรายได้ทำนุบำรุงวัดปากพิงตะวันตก วันแรกชาวบ้านในหมู่บ้านต่อคิวซื้อกันไปรับประทานกันหมดเกลี้ยง