พิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะ วันพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ที่บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หมู่ที่ 2 บ้านปากพิงตะวันตก ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานแด่องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องใน “วันพระเจ้าตากสินมหาราช” ซึ่งตรงกับวันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี โดยมี พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานในครั้งนี้เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย และเป็นการส่งเสริมการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ชาวไทย อีกทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ได้สร้างวีรกรรมด้านการรบที่บ้านปากพิง ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของไทยและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดพิษณุโลก และจะส่งผลให้เกิดรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วย
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ที่บ้านปากพิง คือ ราวปี พ.ศ.2318 ศึกอะแซวุ่นกี้ สมเด็จพระเจ้าตากสินได้เคลื่อนทัพมาช่วยเมืองพิษณุโลก โดยเดินทัพมาตามลำน้ำแควใหญ่ (แม่น้ำน่าน) และทรงตั้งค่ายหลวงอยู่ที่ปากพิง มีการวางกำลังเป็นระยะตั้งค่ายหลวงปากพิงทั้งสองฝั่งแม่น้ำน่านไปจนถึงวัดจันทร์ตะวันออก การศึกครั้งนี้ไทยรบกับพม่า ตั้งแต่เดือนอ้าย ปีมะแม พ.ศ.2318 จนถึงเดือน 10 ปีวอก พ.ศ.2319 นับเป็นเวลา 10 เดือน ถือว่าเป็นวีรกรรมครั้งยิ่งใหญ่ ไทยได้สร้างสะพานกลหรือสะพานหกกระดกไว้ เพื่อหลอกทหารพม่าให้เดินข้ามและตกลงไปในแม่น้ำ ฝ่ายไทยจึงได้ใช้ปืนระดมยิงทหารพม่าจมน้ำตายจำนวนมาก ไทยสามารถขับไล่ข้าศึกและตามจับเป็นเชลยได้รวม 300 คน จึงถือว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทย

แสดงความคิดเห็น