บ้านร่องกล้า

เกิดแม่คะนิ้งที่บ้านร่องกล้ามากที่สุดในรอบปี

นักท่องเที่ยวที่พักแรมบนอุทยานภูหินร่องกล้า ถ่ายรูปเก็บภาพปรากฏการณ์แม่คะนิ้ง ที่บ้านร่องกล้าม.10 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 16 มกราคม 2555 เกิดน้ำค้างแข็งมากที่สุดในรอบปี อุณหภูมิ-1 องศาเซนเซียส

-1 องศาแม่คะนิ้งเกิดครั้งแรกปีนี้ที่ภูหินร่องกล้า

บ้านร่องกล้า อ.นครไทย อุณหภูมิติดลบหนึ่งองศาเซลเซียส เกิดแม่คะนิ้ง ครั้งแรกของปีในช่วงเช้าที่ผ่านมา