บ้านร่องกล้า

ตลาดนัดเด็กดอยที่บ้านใหม่ร่องกล้าคึกคักอย่างมากในช่วงวันหยุด

ตลาดนัดเด็กดอย ที่บ้านใหม่ร่องกล้า อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก ช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เริ่มคึกคัก หลังสภาพอากาศเริ่มหนาวเย็นลงอุณหภูมิต่ำสุดขณะนี้วัดได้ 8 องศา นักท่องเที่ยวร่วมอุดหนุนสินค้าของฝาก ของที่ระลึก ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ สาขาร่องกล้าวิทยาเพื่อเป็นทุนการศึกษา

ยอดภูหินร่องกล้ายังคงหนาวจัด แต่ลมแรงไม่เกิดแม่คะนิ้ง

บ้านใหม่ร่องกล้า ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก หมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง กลางอช.ภูหินร่องกล้าสภาพอากาศยังคงหนาวเย็น นักท่องเที่ยวจำนวนมากขึ้นมาพักผ่อน แต่ต้องผิดหวัง ข้างบนลมแรงมาก ไม่เกิดแม่คะนิ้งให้ได้ชม

เปิดตลาดนัดเด็กดอยปีที่สองที่บ้านร่องกล้า

คณะครูโรงเรียนบ้านร่องกล้าวิทยา เปิด ตลาดนัดเด็กดอย เป็นปีที่ 2 เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความเป็นธรรมชาติของชนเผ่าชาวม้ง ปรับพื้นที่ในโรงเรียนเป็นจุดจำหน่ายของที่ระลึกและพืชผักไม้ผลเมืองหนาว ใช้เวลาช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

เปิดตลาดนัดเด็กดอยต้อนรับนักท่องเที่ยว

คณะครูโรงเรียนบ้านร่องกล้าวิทยา เปิด ตลาดนัดเด็กดอย ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความเป็นธรรมชาติของชนเผ่าชาวม้ง ปรับพื้นที่ในโรงเรียนเป็นจุดจำหน่ายของที่ระลึกและพืชผักไม้ผลเมืองหนาว ใช้เวลาช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ให้เด็กนักเรียนสวมชุดชาวเขาเผ่าม้งต้อนรับนักท่องเที่ยว โรงเรียนบ้านร่องกล้าวิทยา หมู่ 10 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก อช.ภูหินร่องกล้า