ปิดสถานบริการ

สถานบริการในจ.พิษณุโลกให้ความร่วมมือปิดตัว 14 วัน

พิษณุโลก สถานบริการเมืองสองแควให้ความร่วมมือปิดให้บริการตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก