สถานบริการในจ.พิษณุโลกให้ความร่วมมือปิดตัว 14 วัน

วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 21.00 – 01.00 น. นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก นายสุธี ชำนาญจิตร นายอรัญ นิยะกิจ ปลัดอำเภอ ร่วมกับ จนท.ตำรวจ สภ.เมืองพิษณุโลก จนท.ตำรวจ ปคม. ป้องกันจังหวัดพิษณุโลก สมาชิก อส.จ. ชุดจัดระเบียบสังคมอำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมตรวจสถานบริการ/สถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายสถานบริการ ที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ได้มีคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 2040/2563 ลว. 19 มี.ค.63 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพิษณุโลก สั่งปิดสถานบริการ/สถานประกอบการคล้ายสถานบริการเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค.63 ถึงวันที่ 2 เม.ย.63 รวม 14 วัน ผลการตรวจไม่พบสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายสถานบริการฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกแต่อย่างใด

แสดงความคิดเห็น