พิษณุโลก

ผู้แทนพระองค์ฯมอบถุงยังชีพพระราชทานอ.บางระกำ

ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร เป็นผู้แทนพระองค์ มอบถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางระกำ และอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1,500 ชุด