พิษณุโลก

เยี่ยม2นร.ใต้โรงเรียนอุปถัมป์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยพิษณุโลก

สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตรวจเยี่ยมผลการเรียนและความเป็นอยู่ของ 2 นักเรียนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ชาวบางระกำร้อง”ยิ่งลักษณ์”สร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น

ชาวบ้านต.ชุมแสงสงคราม ต.คุยม่วง อ.บางระกำ ลงไปในแปลงนาที่ถูกน้ำท่วมข้าวจนเน่าเสียหาย เรียกร้องให้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อนุมัติก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น

ผวจ.เตือนน้ำยมจะเพิ่มอีก 50 ซม.ชาวบ้านยกของหนี

ชาวชุมชนบ้านปากคลองเทศบาลตำบลบางระกำ เสริมพื้นบ้านให้สูงขึ้นอีก 1 เมตร เป็นที่กินอยู่หลับนอน แม่น้ำยมขึ้นวันเดียว50ซม.