วัดราชบูรณะ

พระจันทร์สีเลือด-จันทรุปราคาเต็มดวงที่จ.พิษณุโลก

ชาวพิษณุโลกจำนวนมากเฝ้าชมปรากฏการณ์พระจันทร์สีเลือด จันทรุปราคาเต็มดวง แน่นขนัดสวนชมน่าน โดยเฉพาะช่วงพระจันทร์เริ่มโผล่พ้นขอบฟ้าผ่านเจดีย์หลวงวัดราชบูรณะ สวยงามอย่างมาก