วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็ตพระนเรศวร

วันคล้ายวันสวรรคต

25 เมษายน 2557 วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ อ.เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก วางพวงมาลาพร้อมอ่านประกาศพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตามประวัติศาสตร์ไทย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 2 พระราชสมภพเมื่อ ปี พ.ศ.2098 ที่เมืองพิษณุโลก เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2133 รวมดำรงสิริราชสมบัติ 15 ปี พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2148 รวมพระชนมพรรษา 50 พรรษา

ถวายราชสดุดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เหล่าข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรชาวจังหวัดพิษณุโลก ถวายราชสดุดีน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพชนชาติไทย และเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีถิ่นประสูติ ณ แผ่นดินพิษณุโลก