ศาลปกครองพิษณุโลก

ชาวแม่ตาวเฮ…ให้เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

ศาลปกครองพิษณุโลกอ่านคำพิพากษา ให้พื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม สมาคมต่อต้านโลกร้อนและชาวบ้าน 3 ตำบล ที่ได้รับผลกระทบจากสารแคดเมี่ยมปนเปื้อนยื่นฟ้องจนท.รัฐละเลยต่อการทำหน้าที่ ชาวบ้านทีมทนายความดีใจ คุณภาพชีวิตจะดีขึ้น

พึ่งศาลปกครองดินแก้มลิงบึงระมาณถมทับที่นา

ชาวบ้านบึงระมาณ ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก มาพึ่งศาลปกครองพิษณุโลก เทศบาลตำบลบึงระมาณ ขนดินขุดลอกแก้มลิงบึงระมาณ มาถมที่นา ที่ทำกินชาวบ้าน