ร้องศาลปกครองพิษณุโลกขอเพิกถอนการอนุญาตให้ทำถนนผ่านสวนเฉลิมพระเกียรติฯ

พิษณุโลก ศรีสุวรรณ  จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนและชาวพิษณุโลกที่คัดค้านการตัดถนนผ่านสวนเฉมิพระเกียรติฯ ยื่นศาลปกครอง ขอให้เพิกถอนการอนุญาตให้ทำถนนในสวนพระเกียรติฯ  เพิกถอนคำสั่งผู้ว่าฯ โครงการจัดรูปที่ดินหนองตาเหี่ยมที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ส่วนหนึ่งของสวน ฯ เข้าไปด้วย

เวลา 10.00 น. วันที่  12 มีนาคม 2562 ที่ศาลปกครองพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายศรีสุวรรณ  จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาะโลกร้อน พร้อมกับชาวพิษณุโลกที่คัดค้านการก่อสร้างถนนผ่านสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมายุ 80 พรรษา หรือ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณสามแยกเรือนแพ อ.เมืองพิษณุโลก ได้รวมตัวกันเพื่อเข้ายื่นหนังสือร้องต่อศาลปกครองฟ้องผวจ.พิษณุโลก นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก โยธาธิการและผังเมืองพิษณุโลก ใจความสำคัญคือ ขอให้เพิกถอนคำสั่งของนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกที่อนุญาตให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลกใช้พื้นที่ในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ทำแนวถนนเพื่อเชื่อมถนนสาย ฉ 1 กับทางหลวงหมายเลข 12 และขอให้เพิกถอนประกาศของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองตาเหี่ยม จังหวัดพิษณุโลก ที่มีพื้นที่ส่วนหนึ่งของสวนเฉลิมพระเกียรติฯผนวกเข้าไปด้วย และให้ฟื้นฟูต้นไม้ภายในสวนที่ถูกทำลายไปส่วนหนึ่งกลับคืนมาในสภาพเดิม  

นายศรีสุวรรณ  จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาะโลกร้อน เปิดเผยว่า สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน และชาวพิษณุโลกอีก 13 คน ได้มายื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองพิษณุโลก เพื่อยื่นฟ้องนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก และผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ฐานการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และละเลยการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ออกประกาศโครงการจัดรูปที่ดินหนองตาเหี่ยม ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก ( ปี 2558 ลงนามโดยนายชูชาติ  กีฬาแปง ผวจ.พิษณุโลก ในสมัยนั้น ) หลังสวนเฉลิมพระเกียรติฯ โดยผนวกเอาพื้นที่ส่วนหนึ่งของสวนฯเข้าไปอยู่ในพื้นที่จัดรูปที่ดิน การกระทำดังกล่าว โดยกฎหมายต้องเปิดเวทีรับฟังความเห็นของประชาชน  เนื่องจากสวนเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และดำเนินการก่อสร้างถนนผ่านสวนเฉลิมพระเกียรติฯ โดยการอนุญาตให้ทำถนนได้โดยนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก การใช้อำนาจดังกล่าวไม่เป็นไปตามกฎหมาย และละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชน ที่มาออกกำลังกาย มาใช้ประโยชน์ มาเป็นผู้ร่วมตัดสินใจ

นายศรีสุวรรณ เผยต่อว่า สวนสาธารณะแห่งนี้ เป็นสัญลักษณ์ของคนพิษณุโลกที่น้อมเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งพระชนมายุ 80 พรรษา เราพยายามที่จะทะนุบำรุงให้เป็นปอด เป็นพื้นที่สีเขียวของคนพิษณุโลกจะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเต็มที่ แต่จะมาใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งทำถนน เราจึงยอมไม่ได้ จึงต้องมายื่นฟ้องในคดีนี้ เพื่อขอให้ศาลปกครองพิษณุโลกเพิกถอนคำสั่งของนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ที่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ของสวนในการทำถนน และขอให้ยกเลิกประกาศจัดรูปที่ดินเฉพาะในส่วนที่เป็นสวนสาธารณะออกไป และการกระทำใด ๆ ที่ทำให้เกิดความสูญเสียของสวน เช่นการตัดต้นไม้ส่วนหนึ่ง ขอให้ฟื้นฟูกลับคืนมา

นายศรีสุวรรณ เปิดเผยถึงคำสั่งของผวจ.พิษณุโลก ที่ประกาศเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ที่ประกาศว่ายุติการทำถนนผ่านสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ว่า ชาวพิษณุโลกเคยดำเนินการคัดค้านมาตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม 2561 เมื่อเรื่องเงียบก็มาดำเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ซึ่งไม่เป็นที่น่าไว้วางใจ สมาคมฯและชาวพิษณุโลกที่คัดค้านการตัดถนนผ่านสวนฯ จึงขอใช้คำสั่งศาล เพื่อเป็นการยุติปัญหาเรื่องนี้

อนึ่ง เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ ผวจ.พิษณุโลก ได้ลงพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติฯ และไลฟ์สดชี้แจงต่อชาวพิษณุโลกว่า กรณีการสร้างถนนสาย ฉ.1 ตัดผ่านภายในสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  80 พรรษา หรือ สวนเฉลิมพระเกียรติฯเรือนแพ อ.เมือง จ.พิษณุโลก  ว่ายังไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใด และได้สั่งยุติโครงการเฉพาะถนนที่จะสร้าง เลาะรั้วสวนเฉลิมพระเกียรติฯออกไป  หากจะดำเนินการก่อสร้างจะต้องได้รับการสนับสนุนเห็นชอบจากพี่น้องชาวพิษณุโลก เสียก่อน แต่ที่ผ่านมายังมีเสียงคัดค้าน

การพัฒนาถนนสาย ฉ 1 เพื่อไปเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 12 ที่บริเวณสามแยกเรือนแพ อ.เมืองพิษณุโลก นั้น แนวถนนเดิมตามกฎหมายผังเมืองรวม จ.พิษณุโลก จะตัดผ่านจากด้านหลังสวนเฉลิมพระเกียรติฯตรงไปบรรจบที่สามแยกเรือนแพ ทางหลวงหมายเลข 12 ซึ่งถ้ายึดตามแนวถนนเดิม สวนฯจะได้รับผลกระทบมาก โยธาธิการและผังเมืองจ.พิษณุโลก จึงได้ออกแบบแนวถนนใหม่ เพื่อลดผลกระทบกับสวนฯ โดยจะเป็นถนนที่มีความกว้างเล็กลง และตัดในแนวขอบที่ดินของสวนเฉลิมพระเกียรติฯซึ่งชาวพิษณุโลก ไม่เห็นด้วยเพราะจะทำให้พื้นที่สวนฯซึ่งเป็นปอดเมืองคนพิษณุโลกถูกเฉือนหายไป

………………………………………………………………..

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 11 มีนาคม 2562   ผู้ว่าฯพิษณุโลกสั่งยุติตัดถนนผ่านสวนเฉลิมพระเกียรติฯ

……………………………………………..

แสดงความคิดเห็น