สภาพอากาศพิษณุโลก

13 เมษาร้อนมากตากสูงสุด 40.5 องศา

อุตุเตือน14-17 เมษา ทั่วทุกภาคมีฝนลมแรง สงกรานต์วันแรกอุณหภูมิภาคเหนือกระฉูด ตากสูงสุด 40.5 องศาเซนเซียส พิษณุโลก 37.8 องศาเซนเซียส