สวดมนต์ข้ามปี

วัดเตรียมสถานที่พร้อมจัดสวดมนต์ข้ามปีต้อนรับปีใหม่ 2563

วัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จัดเตรียมสถานที่ ผูกโยงสายสิญจน์รายรอบโบสถ์ วิหาร พร้อมจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี ต้อนรับปีใหม่ 2563

ชาวพิษณุโลกร่วมสวดมนต์ข้ามปีตามวัดต่างๆจนแน่นวัด

ชาวพิษณุโลกร่วมสวดมนต์ข้ามปีตามวัดต่างๆในจังหวัดพิษณุโลกจนแน่นวัด โดยเฉพาะที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร มีพุทธศาสนิกชนนุ่งขาวห่มขาว มาร่วมสวดมนต์กันแน่นวัดพร้อมสวดถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช