อำเภอบางกระทุ่ม

น้ำปลากุ้งฝอยเหลือกินเหลือใช้จากน้ำท่วม

ชาวอ.บางกระทุ่มนำกุ้งฝอย ที่ดักได้ในแม่น้ำเข็ก พื้นที่น้ำท่วมขัง มาหมักเพื่อทำเป็นน้ำปลา ไว้ใช้ประกอบอาหารในครัวเรือน รสชาดความอร่อย ไม่แพ้น้ำปลาที่ทำจากปลาสร้อย

เยี่ยมบ้านหลังน้ำท่วมอ.บางกระทุ่ม

ผวจ.พิษณุโลก และคณะทำงานโครงการเยี่ยมยามหลังน้ำท่วมจังหวัดพิษณุโลก ชุดที่ 2 ซึ่งรับผิดชอบอำเภอบางกระทุ่ม ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอ บางกระทุ่ม พร้อมแจกถุงยังชีพแก่ราษฎร 1,506 ชุด

มอบถุงยังชีพช่วยชาวอ.บางกระทุ่ม

ผวจ. และเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลนครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จำนวน 1,000 ครอบครัว

ทำดีเพื่อแผ่นดินถวายพระเจ้าแผ่นดิน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 จัดโครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน ถวายพระเจ้าแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ภูมิรักษ์ พิทักษ์น้ำ 84 คู คลอง รวมใจภักดิ์ รักษ์สายน้ำน่าน เนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติประจำปี 2554