เซ็นทรัลพิษณุโลก

มอบผ้าห่มช่วยเหลือประชาชน 17 จว.ภาคเหนือ

แม่ทัพภาคที่ 3 รับมอบผ้าห่มกันหนาว จาก บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำนวน 1,000 ผืน เพื่อให้กองทัพภาคที่ 3 นำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ