“เซ็นทรัล” ร่วมปลูกป่า ป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา

20 กันยายน 2566 “เซ็นทรัลพัฒนา” ร่วมกับกรมป่าไม้ จัดกิจกรรมปลูกป่า “One million trees movement” เพื่อเพิ่มพื้นที่ดูดซับคาร์บอน ลงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา จังหวัดพิษณุโลกมอบพื้นที่สีเขียวให้กระจายทั่วประเทศ

                  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืนและผู้พัฒนาธุรกิจศูนย์การค้า,โครงการที่อยู่อาศัย,อาคารสำนักงานและโรงแรมทั่วประเทศ ร่วมกับ กรมป่าไม้ จัดกิจกรรมปลูกป่า “One million trees movement” ปลูกป่าซับคาร์บอนตามโครงการ The Journey to NetZero เพิ่มพื้นที่ดูดซับคาร์บอนตามเป้าหมายสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ และมอบพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ Imagining better futures for all ของเรา โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดเมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา จังหวัดพิษณุโลก โดยมีกรมป่าไม้ สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ กองทัพภาค 3 จังหวัดพิษณุโลก

คุณอุทัยวรรณ อนุชิตานุกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารความเป็นเลิศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เซ็นทรัลพัฒนามีแนวคิดเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสมดุลการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ขยายความร่วมมือทุกภาคส่วน โดยเซ็นทรัลพัฒนาเป็นตัวกลางร่วมกับพันธมิตรในหน่วยงานต่าง ๆ  เข้าดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทุกโครงการที่เซ็นทรัลพัฒนาได้เข้าไปลงทุน ทั้งตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ในปี 2050 (2593) ทั้ง 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เราริเริ่มจากภายในองค์กรตนเอง ทั้งการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟ การพัฒนาเป็นอาคารอัจฉริยะ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งในโครงการของเราเองในทุกโครงการกว่า 2 ล้านตารางเมตร และตั้งเป้าปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น                          ให้กับชุมชนและทุกคนให้ได้ในปี 2593 ทยอยปลูกในแต่ละปีอย่างต่อเนื่อง

ในปีนี้ นับเป็นปีที่ 2 ของกิจกรรมปลูกป่าเพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพิ่มอีก 100,000 ต้น    บนพื้นที่กว่า 500 ไร่ ตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program : T – Ver)  ในจังหวัดพิษณุโลก และเชียงราย โดยเดินหน้าปลูกให้ได้ 2 แสนต้นภายในสิ้นปี 2566 นอกจากนี้ ตามโรดแมป Net Zero เรายังมีการจัดการภายในศูนย์การค้าฯ ที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน และ โรงแรม ทั่วประเทศ เพื่อลดการใช้พลังงานให้ได้ 50% ลดการใช้สาร CFC และสารที่ทำลายชั้นบรรยากาศ ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดหรือ Clean Energy ให้ได้อีก 50% และตั้งเป้าหมายปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งภายในและภายนอกโครงการของเราให้ได้ถึง 1 ล้านต้นด้วยการจับมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วนเพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายที่ได้วางไว้ร่วมกัน”

เซ็นทรัลพัฒนา เชื่อมั่นว่าการขับเคลื่อนโครงการ ‘One Million Trees Movement – ปลูกป่าซับคาร์บอน นั้นจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีของสิ่งแวดล้อมในอนาคต เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งพันธมิตร ชุมชน และคนในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูป่าไปด้วยกัน สร้างสมดุลระหว่าง People และ Planet ด้วยการเป็น Center of Life เพื่อเป้าหมาย Sustainable Ecosystem และ NET ZERO  ภายในปี 2050

 

แสดงความคิดเห็น