เทศบาลตำบลหัวรอ

ชาวบ้านขอปิดบ่อขยะในต.หัวรอชั่วคราว ชง.ผู้ว่าฯตั้งกรรมการร่วมตรวจสอบ

ชาวบ้านต.หัวรอและต.ปากโทกที่อยู่ใกล้เคียงบ่อขยะเปิดใหม่ของเอกชนในม.11 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก ขอนายกทต.หัวรอปิดบ่อขยะชั่วคราว ทำประชาคมรับฟังความเห็นจากชาวบ้านใหม่ เริ่มส่งกลิ่น หวั่นผลกระทบระยะยาว มาประชุมร่วมกันหลายฝ่าย ได้ข้อสรุปชงผู้ว่าฯตั้งคณะกรรมการร่วมเข้าตรวจสอบ

ทหารร่วมกับหลายหน่วยงานลุยแก้ปัญหาน้ำท่วม ต.หัวรอ

ทหาร ร่วมกับหลายหน่วยงาน ในพื้นที่ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เร่งประชุมแก้ไขหาทางระบายน้ำอย่างเร่งด่วน หลังฝนตกหนักในพื้นที่น้ำท่วมขังมานานกว่า 2 สัปดาห์ สั่งเร่งด่วนติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เร่งระบายน้ำออกลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ชาวบ้านต.หัวรอ 2 หมู่บ้านยังอ่วม น้ำท่วมสูงเข้าสัปดาห์ที่สองแล้ว

ชาวบ้านหมู่บ้านศรีทรัพย์ ม.ที่ 3 และม.12 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลกยังเผชิญปัญหาน้ำท่วมต่อเนื่องเข้าสู่สัปดาห์ที่สองแล้ว เป็นหมู่บ้านจัดสรรย่านชานเมืองเจอน้ำฝนที่ระบายลงมาแต่ไม่สามารถระบายออกได้ ส้วมกดไม่ลง ลดเล็กออกไม่ได้ บางรายใช้วิธีนำรถยกมายกรถยนต์ออกจากหมู่บ้านขึ้นสู่ถนนใหญ่

ชาวหมู่บ้านศรีทรัพย์ ต.หัวรอ อ่วมหนัก น้ำท่วมสูงมาร่วมสัปดาห์แล้ว

ชาวหมู่บ้านจัดสรรศรีทรัพย์ ม.3 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก สองหมู่บ้านเดือดร้อนอย่างหนัก น้ำท่วมทางเข้าหมู่บ้านในระดับสูง 30-40 เซนติเมตรมาร่วมสัปดาห์แล้ว เป็นนำจากฝนที่ตกหนักไม่มีทางระบายออก รถเล็กเข้าออกไม่ได้ ขณะที่ทต.หัวรอเร่งแก้ไข ทางระบายน้ำลงคลองเดิมถูกปิด เพื่อกักน้ำจากทำนาแล้งที่ผ่านมา และมีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นโดยรอบ ทำให้น้ำไม่มีทางออก เร่งนำเครื่องจักรเปิดทางระบายน้ำ

ชุมชนบ้านสระโคล่ร่วมคัดแยกขยะขาย ลดภาระจัดเก็บขยะทต.หัวรอ

สสส. ร่วมกับเทศบาลตำบลหัวรอ หนุนโครงการร่วมสร้างท้องถิ่นและชุมชนให้น่าอยู่ สร้างเสริมสุขภาพคนในชุมชนให้สามารถอยู่ร่วมกับกองขยะ และพลิกวิกฤติเป็นโอกาสร่วมจัดการขยะ สามารถนำขยะสร้างประโยชน์ ทำรายได้มาเลี้ยงดูคนในครอบครัว