แคนาคาเฟ่

ร้านกาแฟชื่อดัง เปิดบริการนอกสถานที่ ปรับตัวในสถานการณ์โควิด

ร้านกาแฟชื่อดังเมืองพิษณุโลก หันมาให้บริการลูกค้าตามหน่วยงานต่าง ๆ ในตัวเมืองพิษณุโลก เป็นบริการพิเศษ Carena cafe’ onsite service ลดการแออัดในการไปใช้บริการที่ร้าน