แผ่นดินไหว

แผ่นดินไหวที่ลาว จ.พิษณุโลกสัมผัสได้น้ำในคลองกระเพื่อมป้ายร้านสั่นไหว

ชาวบ้านในจังหวัดพิษณุโลกรับรู้แผ่นดินไหว ป้ายร้านค้า สายไฟหน้าบ้านแกว่งไปมา หลายคนบอกเพิ่งเป็นครั้งแรกเพิ่งเคยสัมผัสได้

แผ่นดินไหวที่เชียงราย 6.3 ริกเตอร์

แผ่นดินไหวที่ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 6.3 ริกเตอร์ เชียงรายเสียหายมาก รับแรงสั่นสะเทือนได้ทั่ว เขื่อนแควน้อยยังมั่นคงแข็งแรง