แผ่นดินไหว

แผ่นดินไหวที่เชียงราย 6.3 ริกเตอร์

แผ่นดินไหวที่ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 6.3 ริกเตอร์ เชียงรายเสียหายมาก รับแรงสั่นสะเทือนได้ทั่ว เขื่อนแควน้อยยังมั่นคงแข็งแรง