แม่คะนิ้งบ้านร่องกล้า

30 ม.ค.63 บ้านใหม่ร่องกล้ายังคงหนาวจัดมีแม่คะนิ้งต่อเนื่องเป็นวันที่สาม

สภาพอากาศบนยอดดอย ที่บ้านใหม่ร่องกล้า อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ยังคงหนาวจัดอีกต่อเนื่อง เช้าวันนี้อุณหภูมิยอดหญ้าอยู่ที 1 องศา อุณหภูมิทั่วไป 7 องศา

10 ธ.ค.62 บ้านใหม่ร่องกล้า 1 องศา เกิดแม่คะนิ้งแรกในรอบปี

บ้านใหม่ร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก หนาวจัดต่อเนื่อง ต่ำสุด 1 องศา เกิดแม่คะนิ้งครั้งแรกในรอบปี 2562 เกาะยอดหญ้า หลังคารถ นักท่องเที่ยวได้ชมสมใจในวันหยุดยาว