แรงงานจังหวัดพิษณุโลก

อาสาสมัครแรงงานปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

แรงงานจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับอบต.บ้านกร่างจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาอาสาสมัครแรงงานร่วมใจประสานพัฒนาบ้านเกิด