โค้งกำนันเชย

ปิคอัพหลุดโค้งกำนันเชย ชนเสาไฟส่องสว่างขาด 1 ต้นโชคดีไร้เจ็บ

ปิดอัพหลุดโค้งกำนันเชย โค้งอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งของพิษณุโลก ชนเสาไฟฟ้าส่องสว่างขาด 1 ต้น โชคดีคนขับไม่เป็นอะไร ชาวบ้านแถวนั้นบอก ชินแล้ว หลุดมาชนเสาไฟฟ้าและเข้าบ้านบ่อยครั้ง