โรงเรียนอนุบาลโรจน์วิทย์

พิษณุโลกเปิดเรียนวันแรก มาตรการป้องกันโควิทเข้ม

โรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก สร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครอง เข้มตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด หลังจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก มีมติปิดโรงเรียนมา 2 สัปดาห์

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่วางมาตรการคัดกรองโควิด-19 พร้อมเปิดเรียน 1 ก.ค.63

โรงเรียนอนุบาลโรจน์วิทย์ วางมาตรการรักษาระยะห่างและการดูแลนักเรียน คัดกรองหลายขั้นตอนก่อนจะให้เด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองนักเรียน