โรงเรียนอนุบาลโรจน์วิทย์

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่วางมาตรการคัดกรองโควิด-19 พร้อมเปิดเรียน 1 ก.ค.63

โรงเรียนอนุบาลโรจน์วิทย์ วางมาตรการรักษาระยะห่างและการดูแลนักเรียน คัดกรองหลายขั้นตอนก่อนจะให้เด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองนักเรียน