พิษณุโลกเปิดเรียนวันแรก มาตรการป้องกันโควิทเข้ม

เมื่อเช้าวันนี้ (18 มกราคม 2564) ที่โรงเรียนอนุบาลโรจน์วิทย์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เป็นวันแรกที่โรงเรียนในสังกัดของรัฐและเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก เปิดเรียนอย่างเต็มรูปแบบ หลังจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก โดยนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้มีมติผ่อนคลายให้สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก สถาบันกวดวิชา เปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ มาตั้งแต่วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 เป็นต้นไปนั้น  โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เน้นย้ำประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ปกครองหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง และขอความร่วมมือนักเรียน นักศึกษา ที่มีไข้และอาการคล้ายไข้หวัด ให้หยุดเรียนก่อน เพื่อเฝ้าระวังอาการ ทั้งนี้ โรงเรียนทุกโรงเรียนได้มีมาตรการคัดกรองนักเรียนตั้งแต่เข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน โดยนักเรียนทุกคนต้องสวมแมส วัดอุณหภูมิ ล้างมือ รักษาระยะห่าง

นางสุภาสิณี  จิตรพร ผู้ปกครองนักเรียน บอกว่า “มั่นใจในมาตรการ ในความปลอดภัยในการคัดกรองนักเรียนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดค่ะ เพราะทางโรงเรียนก็มีมาตรการในการคัดกรอง เด็กที่จะเข้ามาในโรงเรียน มีการตรวจวัดอุณหภูมิ มีการเว้นระยะห่างในห้องเรียน และในส่วนของเด็กนักเรียนก็มีสวมหน้ากากอนามัย มีเจลล้างมือ ปกติดตัวมาค่ะ”

ทางอาจารย์จรินทร์  ไชยพันธุ์ อาจารย์ที่จุดคัดกรอง บอกว่า ขั้นตอนในช่วงเช้าเราจะมีการสแกนวัดอุณหภูมิของนักเรียนก่อนเข้าห้องเรียน และฉีดแอลกอฮอล์ให้นักเรียนทำความสะอาด เด็กจะใส่แมสอยู่ตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัย ให้เด็กๆ หมั่นล้างมือเสมอ และก่อนเข้าห้องเรียน บริเวณหน้าห้องเรียนเราก็มีเจลแอลกอฮอล์ให้เด็กใช้ล้างมือตลอดเวลาค่ะ”

ด้าน นายลือชัย  ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้รับทราบมติของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก พร้อมจะได้ออกหนังสือแจ้งถึงสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดพิษณุโลก  และขอให้โรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ให้ครูได้ช่วยกันในการคัดกรองนักเรียนอีกทางหนึ่ง และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงด้วย ส่วนโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนประจำ เช่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก จะหารือให้นักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดเข้าหอพัก  เลื่อนกำหนดการเข้าหอพักออกไป และให้ครูจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามตารางเรียนแก่นักเรียน

……………………………………………………………..

 

แสดงความคิดเห็น