โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่วางมาตรการคัดกรองโควิด-19 พร้อมเปิดเรียน 1 ก.ค.63

วันที่ 26 มิ.ย.2563   ที่โรงเรียนอนุบาลโรจน์วิทย์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 และเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ของจังหวัดพิษณุโลก ที่มีนักเรียนจำนวน 3,180 คน ได้เปิดโรงเรียนให้ผู้สื่อข่าวเข้าดูความพร้อมของโรงเรียนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองนักเรียน ที่ได้มาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งในวันเปิดภาคเรียน จะเริ่มเว้นระยะห่างตั้งแต่เด็กเข้ามาในบริเวณโรงเรียน ผ่านจุดคัดกรอง  ก่อนเข้าสแกนคิวอาร์โค๊ต ที่โรงเรียนจะแจกให้กับนักเรียนทุกคนติดตัวในทุกวัน เมื่อสแกน จะบันทึกอุณหภูมิไปยังระบบ เพื่อคุณครูจะทำการคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าชั้นเรียนในทุกวัน

โดยวันนี้ได้ทำการบ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ทำความสะอาดห้องเรียน และวางจุดเจลล้างมือ หน้าห้องเรียนทุกห้อง การจัดวางโต๊ะเก้าอี้นักเรียนในการรักษาระยะห่างตามแบบการประเมินตนเองของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข  ตลอดจนการวางระบบการนั่งรับประทานอาหารที่ต้องมีการเข้าเวียนมารับประทานจำนวน 5 รอบ ที่ต้องแบ่งนักเรียนตามระดับชั้นในการพักทานอาหารกลางวัน

ด้านนายอัคนี  สุขโรจน์ เจ้าของโรงเรียนอนุบาลโรจน์วิทย์ กล่าวว่า เราตระหนักในเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน ทางโรงเรียนได้มีการประเมินตนเองตามระบบของหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อขออนุญาตเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ก.ค.นี้   ทางเราได้มีการทำความสะอาด ประตูหน้าต่าง ในช่วงแรกการเรียนการสอนก็ระงับเรื่องการเรียนที่เด็กต้องมีการสัมผัสตัวกัน เช่น พละศึกษา การเข้ามาในโรงเรียนก็เริ่มสแกนคิวอาร์โค็ต ที่ทางโรงเรียนทำแจกนักเรียนทุกคน นักเรียนไม่ต้องใช้โทรศัพท์ แต่คุณครูจะสแกนจากตัวนักเรียน

สำหรับโรงเรียนได้จัดห้องเรียน 105 ห้อง เฉลี่ยนักเรียนประมาณ 30 คนต่อ 1 ห้องเรียน ซึ่งจากสภาพห้องเรียน โล่งและไม่แออัด เนื่องจากขนาดของห้องเรียนมีขนาดใหญ่กว่ามาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสามารถรองรับการเปิดภาคเรียนได้ 100 %  นอกจากนี้ การจัดห้องประชุมตาม Social Distancing รองรับนักเรียนในการเรียนรวมกันได้ประมาณ 500 คน

/////

 

แสดงความคิดเห็น