SMART SAFETY ZONE 4.0

ตร.เมืองพิษณุโลกเดินหน้าโครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0

ตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก เดินหน้าโครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0 นำร่องในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง เพื่อปฏิบัติการเชิงรุก ลดปัญหาอาชญากรรม สร้างความอุ่นใจให้กับประชาชน หากประสบความสำเร็จ พร้อมขยายครอบคุมทั้งจังหวัด