บิ๊กโจ๊ก ตรวจเยี่ยมโครงการ Smart Safety Zone 4.0 สภ.เมืองพิษณุโลก

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 ก.ย.2564  ที่ ห้องประชุมชั้น 4 สภ.เมืองพิษณุโลก พลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพาล ที่ปรึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มาตรวจเยี่ยม สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกซึ่งเป็น 1ใน 15 สถานีตำรวจนำร่อง ภายใต้ชื่อโครงการชุมชนตลาดบ้านคลอง Smart Safety Zone 4.0 เครื่องที่บริเวณชุมชนย่านตลาดบ้านคลองซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ของจังหวัดพิษณุโลกตั้งแต่การค้าขายระดับพื้นฐานจนถึงปัจจุบันขนาดใหญ่มีความหนาแน่นของประชากรในทุกระดับประกอบด้วย 5 ชุมชนในพื้นที่ดำเนินการได้แก่ชุมชนสิงหวัฒน์ซอย3  ชุมชนสิงหวัฒน์ซอย 5 ชุมชนพระลือ ชุมชนบ้านคลองสามัคคี และชุมชนบ้านคลองพัฒนา มีประชากรในพื้นที่ประมาณ 4,589 คนภายใต้พื้นที่รับผิดชอบกว่า 2 ตารางกิโลเมตรที่ผ่านมา  ได้จัดตั้งเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกประจำสถานี หรือbig six จะได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อวิเคราะห์พื้นที่จุดเสี่ยงอาชญากรรมซึ่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้มอบหมายให้พล.ต.ต. พยูห์ ธนะศรีสืบวงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 พร้อมด้วยพล.ต.ต.ธวัช วงศ์สง่า ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกพ.ต.อ.กฤชกนก ด่านอุดม รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก พ.ต.อ.ภาคภูมิ ปราบศรีภูมิ ผกก.สภ.เมืองพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกอบจพิษณุโลกนางเปรมฤดี ชามพูนทนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ประธานชุมชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายด้วย

พันตำรวจเอกภาคภูมิ ปราบศรีภูมิผู้กำกับสภเมืองพิษณุโลกกล่าวว่า เมืองพิษณุโลกได้มีการพิจารณาถึงความพร้อมเลือกชุมชนตลาดบ้านคลองเป็นการนำร่องโครงการ Smart City Zone 4.0 พร้อมทั้งได้นำนโยบายผบ.ตร. พล.ต.อ.สุวัฒน์แจ้งยอดสุข ตามแนวความคิดที่จะลดความหวาดระแวงภัยอาชญากรรมพร้อมกับความร่วมมือของภาคีเครือข่ายและการนำนวัตกรรมมาใช้ดังนี้ 1 การใช้ Application Police i lert U OBS I-Service ฝากบ้านไว้กับตำรวจระบบสายตรวจ 4.0 และ Application life360 ติดตาม การตรวจสอบเส้นทางการปฏิบัติหน้าที่ของสายตรวจ 2 ปรับปรุง ห้อง CCOC ให้เป็นไปตามแบบที่ตำรวจกำหนดและเป็นจุดควบคุมสั่งการแบบครบวงจรเชื่อมระบบกล้องวงจรปิดจากศูนย์ควบคุมสั่งการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก IP CCTV จำนวน 143 ตัวโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดและติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV เพิ่มเติมอีก 40 ตัว ในเขต Smart Safety Zone 4.0 โดยใช้งบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและพิษณุโลกบางส่วน 4 ติดตั้งโปรแกรมLicense plate ติดตามทะเบียนรถต้องสงสัยรวมถึงจุดทำศูนย์ปฏิบัติการ ccoc และเชื่อมสัญญาณกล้องมายังศูนย์เพื่อสามารถควบคุมและต่างๆเหตุด่วนได้ทันท่วงที 5 ติดตั้งเสารับแจ้งเหตุ SOS บริเวณตลาดบ้านคลอง 6 ปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมขีดสีตีเส้นเครื่องหมายจราจรขาวแดงประสานภาคเอกชนให้ปรับมุมกล้อง CCTV ส่งไปยังพื้นที่สาธารณะและเพิ่มไฟส่องสว่างในพื้นที่ล่อแหลม 7 นวัตกรรมโปรแกรม AdaptiveTraffic Signal Control ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะโดยขณะนี้พื้นที่ตามโครงการชุมชนตลาดบ้านคลอง Smart Safety Zone 4.0 ของสภเมืองพิษณุโลกมีความพร้อมที่จะสร้างความเชื่อมั่นอบอุ่นและความปลอดภัยให้กับชุมชน

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล  ที่ปรึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่าตำรวจมีโครงการ Smart Safety Zone 4.0 มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนารูปแบบวิธีการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกการสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากอาชญากรรมจากระบบในการป้องกันอาชญากรรมในรูปแบบบูรณาการทุกภาคส่วนโดยใช้นวัตกรรม และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางแนวคิด เรื่องเมืองอัจฉริยะนำไปสู่ความปลอดภัยจากอาชญากรรมอย่างยั่งยืนสำหรับโครงการนี้เนื่องจากปัจจุบันมีเทคโนโลยีมาก โลกเปลี่ยนแปลงจึงนำเทคโนโลยีมาใช้กับหน่วยงานตำรวจมากขึ้นโดยร่วมมือบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุข การอยู่ดีกินดีและความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน สร้างความเชื่อมั่น ประชาชนมีต่อตำรวจและความหวาดกลัวต่อภัยในพื้นที่

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกอบจจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ทางอบจมีนโยบายเน้นด้านความปลอดภัยของประชาชนทำให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางอบจไม่มีเครื่องมือในการสร้างความปลอดภัยจำเป็นต้องอาศัยตำรวจในการทำงานนี้เพื่อ ให้ผู้มาเยือนเมืองพิษณุโลกได้รับความปลอดภัยและได้รับการบริการที่ดี ทางอบจจึงได้สนับสนุนเครื่องมือนวัตกรรมเพื่อลดกำลังพลไม่ให้ล่าช้าโดยเมื่อปี 2558 ได้สนับสนุนงบประมาณในการ ติดตั้งกล้องวงจรปิด และในปี 2565 นี้ได้มีงบประมาณอีก อีก 49 ล้านบาทในการติด ตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่ม ในพื้นที่สำคัญทั้งจังหวัดพิษณุโลก อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา กล้องวงจรปิดที่ติดตั้งตามถนนสายต่างๆในเมืองพิษณุโลกส่งผลให้การทำงานของตำรวจเป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลทำให้สถิติอาชญากรรมลดลงเป็นอย่างมากทางอบจพิษณุโลกภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการริเริ่มวางแผนให้พิษณุโลกเป็นเมือง Smart City

นางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกกล่าวว่า เทศบาลนครพิษณุโลกได้แบ่งเขตการปกครองเป็น 4 โซน โดยในส่วนของโซนที่ 4 ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าวนับเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ทำให้มีประชากรแฝงนักเรียนนักศึกษาจำนวนมากเทศบาลนครพิษณุโลก ไม่มีส่วนร่วมในการ ดูแลประชาชนทั้งการอบรมอปพรเพื่อเป็นกำลังเสริมให้กับตำรวจดูแลประชาชนและนอกจากนี้ยังมีกำลังเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมงในการร่วมมือกับตำรวจดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพร้อมทั้งปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างให้เมืองพิษณุโลกสว่างทั่วทั้งเมืองขณะที่อปพรจะทำหน้าที่เป็นยามเฝ้าระวังภัยทั้งชุมชนต่อไป

แสดงความคิดเห็น