ตร.เมืองพิษณุโลกเดินหน้าโครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0

ที่ห้องประชุม สภ.เมืองพิษณุโลก พล.ต.ต.พยูร์ ธนะศรีสืบวงศ์  รอง ผบช. ภ.6  พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธวัช วงศ์สง่า ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก พ.ต.อ.ภาคภูมิ ปราบศรีภูมิ ผกก.สภ.เมืองพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก และประธานชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมประชุมตาม “โครงการ สมาร์ตเซฟตี้โชน 4.0 หรือโครงการ SMART SAFETY Zone 4.0” เป็นโครงการนำร่อง ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต้องการการพัฒนารูปแบบวิธีการป้องกัน อาชญากรรมโดยใช้นวัตกรรมและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตามแนวคิดเรื่อง “เมืองอัจฉริยะ ลดปัญหาอาชญากรรมที่เกิดเหตุ สร้างความอุ่นใจให้กับประชาชน

พ.ต.อ.ภาคภูมิ ปราบศรีภูมิ ผกก.สภ.เมืองพิษณุโลก เปิดเผยว่า  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่สาธารณะ ตามแนวคิดเรื่องเมืองอัจฉริยะ และเป็นการยกระดับระบบราชการเป็น 4.0 เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล พร้อมทั้งบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่าง ภาครัฐ เอกชนและสํานักงานตำรวจแห่งชาติในด้านการป้องกัน อาชญากรรม โดยหลังจากพิจารณาในพื้นที่เขตเทศบาลนครพิษณุโลก ที่ได้แบ่งเขตพื้นที่  4 โซน ( บ้านคลอง ) และได้มีการพิจารณาถึงความพร้อม จึงได้เลือกโซน 4 ในการนำร่องโครงการ ที่ครอบคลุม 17 ชุมชน โดยเริ่มต้นโครงการฯนี้ทางเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจตาจุดเสี่ยงต่างๆ ร่วมกับฝ่ายปกครอง ในการปราบปรามทางด้านอาชญากรรมและสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน โดยมุ่งเน้นให้มี อป.พร.ที่มาจากชุมชนต่างๆ ให้มาร่วมโครงการด้วย  โดยหลังจากเริ่มโครงการจนถึงเดือนกันยายน 2564 ก็จะทำการประเมินโครงการอีกครั้ง หากประสบความสำเร็จ ก็จะขยายโครงการให้ครอบคลุมทั้งในเขตเทศบาล /ตำบล ที่เหลือต่อไป

 

ขณะที่นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ทาง อบจ.จะเข้ามาส่งเสริมและเร่งอนุมัติงบประมาณจัดหากล้องวงจรปิดมาติดตั้งให้กับจุดเสี่ยงและรอบเมืองพิษณุโลก โดยเร็วที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากกล้องหลายตัวในเมืองพิษณุโลก ได้เสียลง บางจุดที่เป็นจุดเสี่ยงก็ควรมีเพิ่มเติม เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำงานสะดวกมากยิ่งขึ้น

ด้านนางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวในส่วนของเทศบาลนครพิษณุโลก ได้ร่วมยกระดับจังหวัดพิษณุโลก โดยระยะแรก จะพัฒนาโครงการ  free wifi ให้ครอบคลุมทุกชุมชน พัฒนาโครงการเทศกิจ 24 ชั่วโมงประสานงานกับตำรวจสายตรวจ ตรวจตราความปลอดภัย เร่งตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่าง ในทุกชุมชน ทั้งนี้เพื่อนำพาจังหวัดพิษณุโลกให้ก้าวไปสู่การเป็น “SMART CITY” ต่อไป

 

 

////////

แสดงความคิดเห็น