พิษณุโลก200754 บ.โรซี่บลูไดมอนด์ขยายฐานเจียระไนเพชรในพิษณุโลกลงทุนแห่งใหม่200ล้านบาท

ภาพ”ขยายการลงทุน” นายปรีชา  เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการบริษัทโรซี่ บลู ไดมอนด์ จำกัด ในโอกาสเดินทางขอเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือ วางแผนขยายกิจการเพิ่มฐานการลงทุน สร้างโรงงานเจียระไนเพชรแห่งใหม่ 200 ล้านบาท

 

ที่ห้องรับรองศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้การต้อนรับ มิสเตอร์ ราวี่ บานห์ซาลี และ มิสเตอร์ ปาลิทา จายาเซเกรา นักธุรกิจชาวเบลเยี่ยม กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการบริษัทโรซี่ บลู ไดมอนด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในการผลิตเพชรเจียระไนเพื่อการส่งออก และเข้ามาลงทำดำเนินกิจการผลิตเพชรเจียระไนอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและสนใจที่จะขยายฐานการผลิตโดยมีแผนที่จะก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จึงขอเข้ารับการปรึกษาและคำแนะนำจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกในฐานะผู้บริหารจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่และขอบคุณบริษัทโรซี่ บลู ไดมอนด์ ที่ให้ความสำคัญและสนใจขยายฐานการลงเพิ่มในจังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากก่อให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการจ้างงานในพื้นที่จำนวนแล้วยังสอดรับกับนโยบายการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกที่มุ่งพัฒนาให้เป็น“เมืองบริการสี่แยกอินโดจีน” แต่อย่างไรก็ตามในการขยายกิจการหรือก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่นั้นต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่กฎหมายกำหนดด้วย

สำหรับบริษัทโรซี่ บลู ไดมอนด์ จำกัด ได้เข้ามาลงทุนดำเนินกิจการผลิตเพชรเจียระไนเพื่อส่งออกในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว และกำลังมีแผนการลงทุนเพื่อขยายกิจการผลิตเพชรเจียระไนเพื่อส่งออก โดยการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่มูลค่าการลงทุน 200 ล้านบาท ปริมาณการผลิต เพชรมากกว่า 20,000 กะรัตต่อเดือน มูลค่าการส่งออก 9,219,000 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 285 ล้านบาทต่อเดือน และจะก่อให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่เพิ่มอีกประมาณ 2,000 คน

แสดงความคิดเห็น