คณะลูกนเรศวรส่งลูกทีมป้องกันเก้าอี้สท.เทศบาลนครพิษณุโลก

เมื่อเวลา 08.00 น.ของวันที่ 1 ส.ค.2554 ที่ห้องจุฬามณี เทศบาลนครพิษณุโลก เป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลก หลังจากชุดเดิมได้หมดวาระลงไปเมื่อวันที่ 27 ก.ค.ที่ผ่านมา ทำให้ทาง กกต.จ.พิษณุโลก ได้กำหนดให้มีการรับสมัครในระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม และจะเลือกตั้งในวันที่ 4 ก.ย. นี้ ทำให้ในวันนี้เป็นวันแรกของการสมัคร

โดยตั้งแต่ก่อนเวลา 08.00 น.ที่ผ่านมา มีผู้สมัคร มาลงเวลาต่อคิวในการสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลก ไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครหน้าเก่า และหน้าใหม่ ที่เดินทางมารอกันตั้งแต่เช้า และหลังจากเวลา 08.00 น.นั้น นายเจริญเกียรติ เจริญชันษา ปลัดเทศบาลนครพิษณุโลก และในฐานะ กกต.เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลก ก็ได้เปิดรับสมัครและตกลงแก่ผู้มาลงเวลาก่อน ซึ่งเขต 1 มีผู้สมัคร จำนวน 10 ท่าน เขต 2 จำนวน 8 ท่าน เขต 3 จำนวน 8 ท่านและ เขต 4 จำนวน 7 ท่าน และปรากฎว่าผู้สมัครจากคณะลูกนเรศวร ได้หมายเลข 1-6 ทุกเขต และที่เหลือเป็นผู้สมัครอิสระตามลำดับ

บรรยากาศในการเปิดรับสมัครในวันนี้มีคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เดินทางมาดูความเรียบร้อยในการเปิดรับสมัครวันนี้

โดยรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลก ในวันแรกทั้ง 4 เขตเลือกตั้งมีดังนี้ คือ เขตเลือกตั้งที่ 1 คณะลูกนเรศวร หมายเลข 1 นายจรินทร์ สนั่นนามหมายเลข 2 พ.ต.ท.ประทีป ปานพ่วง หมายเลข 3 นายอัควัตร์ น้อยวงศ์ หมายเลข 4 นางลัดดาวัลย์ วิภูษณพันธุ์หมายเลข 5 นายพัฒนพงศ์ ศรีสุพรรณ หมายเลข 6 นายเขมชาติ นิตยวรรณ อิสระ หมายเลข 7 นายสัณหพัฒน์ โชติโฆษิตนันท์ หมายเลข 8 นางบุญธรรม โยธาแจ้ง หมายเลข9 น.ส.ณัฐนันท์ ขอพารา หมายเลข 10 นางนาตยา ทับทิม

เขตเลือกตั้งที่ 2 คณะลูกนเรศวร หมายเลข1 นายพิสิฐ อาภัสระวิโรจน์ หมายเลข 2 นายถนัตถ์ คูหาจิต หมายเลข 3นายวรวีร์ ก่อวุฒิพงศ์ หมายเลข 4 นายสุรินทร์ ชัยวีระไทยหมายเลข 5 นายวันชัย เหล็กคำ หมายเลข 6 นายวิชัย ศรีวันทนียกุล อิสระหมายเลข 7 นายวิบูลย์ นาทิพย์ หมายเลข8 นายธีรพงศ์ แก้วบ้านดอน

เขตเลือกตั้งที่ 3 คณะลูกนเรศวร หมายเลข 1 นายวิชญะประกรรษวัตร หมายเลข 2 นางอรพินท์ พลไวย์ หมายเลข 3นายวัชรพล แท่นนพรัตน์ หมายเลข 4 น.ส.จรวรรณ สิรีรัตน์หมายเลข 5 นางสำรวย นาทิพย์ หมายเลข 6 นายอัคนี ศุขโรจน์ อิสระ หมายเลข 7 นายวัชระ เนียมคนตรง หมายเลข8 นายบรรจบ เสือแพร

เขตเลือกตั้งที่ 4 คณะลูกนเรศวร หมายเลข 1 นายไพบูลย์รังสิกรรพุม หมายเลข 2 นายพีระชัย รอบบรรเจิดหมายเลข 3 นายภุชงค์ พงษ์เจริญ หมายเลข 4 นางศุภจิราอุบลเจริญ หมายเลข 5 นางจันทร์ทิพย์ ขุนมธุรส หมายเลข6 นายโสภณ หม่นมั่น อิสระ หมายเลข 7 น.ส.ศิริลักษณ์ ผิวชอุ่ม

รายงานแจ้งว่า สนามการเมืองท้องถิ่นเทศบาลนครพิษณุโลก คณะลูกนเรศวร ภายใต้การนำของนางเปรมฤดีชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ได้ผูกขาดการทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมาโดยตลอดในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา แม้ว่าการเลือกตั้งสท.และนายกเทศมนตรีทุกครั้ง จะมีผู้ท้าชิงหน้าใหม่มาขอโอกาสประชาชนในเขตเทศบาลก็ตาม แต่ผลการเลือกตั้งทุกครั้ง คณะลูกนเรศวรก็ได้รับเลือกตั้งมาโดยตลอด

 

 

 

แสดงความคิดเห็น