กองทัพภาคที่ 3-ปตท.นำถุงยังชีพไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 9 ส.ค. 54 ที่ตึกกองบัญชาการกองทัพ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก พล.ต.สนธิศักดิ์  วิทยาเอนกนันท์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ได้รับมอบหมายจากแม่ทัพภาคที่ 3 ให้เป็นประธานรับมอบถุงยังชีพ และน้ำดื่ม จากนายไพโรจน์ แรงพลสัมฤทธิ์  ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ปตท.สผ. จำนวน 2,000 ชุด เพื่อให้กองทัพนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

โดยในช่วงบ่าย พ.อ.นพพร  เรือนจันทร์  เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 4 กองทัพภาคที่ 3 จะนำไปมอบให้กับประชาชน ม.6 ต.คุยม่วง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมบ้านเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยจะใช้รถบรรทุกจำนวน 3 คัน บรรทุกสิ่งของไปที่วัดใหม่สวัสดิ์ชัยมงคล ต.คุยม่วง จากนั้นจะใช้เรือท้องแบนลำเลียงถุงยังชีพสิ่งต่างๆ และน้ำดื่ม  นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่บ้านเรือนถูกน้ำท่วมในพื้นที่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น

แสดงความคิดเห็น