ทอดผ้าป่าคืนซากเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อพ่อหลวง แม่หลวง

 

สองแควจัดทอดผ้าป่าคืนซากเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อพ่อหลวงแม่หลวง ถวายเป็นพระราชกุศุล

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 12 ส.ค. ที่บริเวณสวนชมน่าน ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก พระครูสิทธิธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดคราชบูรณะ นายนฤศ  ปิยพฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นางเปรมฤดี  ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก และนายรังสรรค์  ปิ่นทอง ผอ.สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ พร้อมด้วยประชาชนจำนวนมากได้ร่วมกันทอดผ้าป่าคืนซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็คทรอนิกส์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้แด่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชชินีนาถ

ซึ่งการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินรอยตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ทรงเป็นต้นแบบและเล็งเห็นความสำคัญของการอนัรักษ์ทรัพย์ยากกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนมีการคัดแยกขยะอิเล็คทรอนิก ออกจากขยะทั่วไป เพื่อนำไปจัดการทำลายเพื่อให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในวันนี้มีการขอรับคืนซากอุปกณ์อิเล็คทรอนิกทุกชิ้น ได้แก่ ซากโทรศัพท์เคลือนที่ แบตเอร์รี่โทรศัพท์เคลื่อนที่  เครื่องใช้สำนักงานที่ไม่ใช่แล้ว เครื่องเล่นวิซีดีและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป ซึ่งการทอดผ้าป่าดังกล่าวเป็นไปถายใต้โครงการทำดีเพื่อแผ่นดินรวมพลังลดมลพิษ รักษ์สิ่งแวดล้อม

แสดงความคิดเห็น