ซ้อมแผนดินโคลนถล่มพื้นที่เสี่ยงอ.ชาติตระการ

ซ้อมแผนดินโคลนถล่มพื้นที่เสี่ยงอ.ชาติตระการ

การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ของจังหวัดพิษณุโลกมีขึ้นเมื่อเช้าของวันที่ 15 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา โดยได้สมมุติสถานการณ์การฝึกซ้อมขึ้นที่บ้านลาดเรือ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ ซึ่งนายนริศ ปิยพฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้เดินทางไปอำนวยการฝึกซ้อมแผนด้วยตนเอง เริ่มจากการจำลองสถานการณ์เกิดพายุพัดผ่านเข้ามาในประเทศซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและอีกหลายจังหวัด จึงมีการเตือนภัยไปยังพื้นที่เสี่ยงภัยซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มใกล้ภูเขาให้ระมัดระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม โดยประเมินว่าจะเกิดเหตุดินโคลนถล่มขึ้นที่ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จึงได้เข้าทำการอพยพราษฎรกว่า 200 คน ไปยังจุดรวมพลในพื้นที่ปลอดภัย ขณะเดียวกับที่เกิดน้ำป่าไหลหลากอย่างรวดเร็ว ทำให้มีราษฎรได้รับบาดเจ็บจำนวนมากรวมทั้งมีผู้ที่ถูกกระแสน้ำพัดสูญหายอีกจำนวนหนึ่ง จึงได้มีการประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย เข้าทำการค้นหาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ถูกกระแสน้ำพัดโดยมีการใช้ร่มบินจากหน่วยทหารสนับสนุนการปฏิบัติการค้นหาชี้จุดผู้ที่ถูกน้ำพัดไปติดเกาะแก่งตามจุดต่างๆ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขเข้าไปปฐมพยาบาลและลำเลียงผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่ โดยใช้ระยะเวลาการฝึกซ้อมแผนครั้งนี้ถึง 5 ชาวโมง จึงปิดสถานการณ์สิ้นสุดการฝึกซ้อมแผน

นายนริศ ปิยพฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นประธานปิดการฝึกซ้อมแผน   กล่าวว่า การฝึกซ้อมครั้งนี้ จะทำให้หน่วยปฏิบัติและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทราบและซักซ้อมบทบาทภารกิจของตนเองในการปฏิบัติงานการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม รวมทั้งทราบข้อบกพร่องต่างๆที่จะต้องนำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อการการปฏิบัติการตามแผนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้แล้วยังเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที่เสี่ยงภัยเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีปฏิบัติกรณีเกิดสถานการณ์จริง รวมทั้งมีความอุ่นใจที่จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ต่อไปอย่างปกติสุข

แสดงความคิดเห็น