บางระกำโมเดลนำร่องแก้น้ำท่วมบูรณาการ

นายกฯประชุมแก้น้ำท่วม

 เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 20ส.ค.54      นายกรัฐมนตรี(นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร) เป็นประธานประชุมศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ปี 2554 ครั้งที่ 2/2554  เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือประชาชน และประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของกระทรวงมหาดไทย กับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัย   

 

จว.พิษณุโลกประชุมน้ำท่วมกับนายกฯ

  นายปรีชา เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ที่ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3    เพื่อรับมอบนโยบาย ข้อสั่งการ และแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรจากนายกรัฐมนตรี    ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้มีการทำงานในการแก้ไขปัญหาอุกทกภัยร่วมกันอย่างบูรณาการ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ทำงานอย่างเต็มที่ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร เป็นไปอย่างรวดเร็ว และให้รายงานสถานการณ์ให้ทราบอย่างต่อเนื่อง

 

พร้อมทั้งพิจารณา ให้พื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เป็นพื้นที่นำร่องหรือ โมเดล(MODEL)การแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างบูรณาการ ซึ่งเป็นแนวทางที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก(นายปรีชา เรืองจันทร์)  ได้นำเสนอแนวคิดในเรื่องการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำยมที่จะต้องใช้ระบบทางด่วนน้ำหรือ WARTER WAYต่อนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้เดินทางมาตรวจสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา  ในการผลักดันน้ำจากแม่น้ำยมลงสู่แม่น้ำน่านด้วยการจัดสร้างประตูระบายน้ำและขุดคลอกลำคลองสองสายในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย

จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 8 อำเภอ 68 ตำบล 522 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 12,476 ครัวเรือน 46,171 คน พื้นที่การเกษตร 230,000 ไร่เศษ โรงเรียนปิดการเรียนการสอน 10 โรงเรียน  และมีการนำถุงยังชีพของจังหวัดและหน่วยงานต่างๆไปแจกแก่ราษฎรเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นอย่างต่อเนื่อง

 

 

ด้านนายมนัส  ทับแผง  กำนันตำบลชุมแสงสงคราม  อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก  แกนนำสำคัญในการเรียกร้องให้มีการก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น  เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่  ได้กล่าวแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า  รู้สึกดีใจที่นายกรัฐมนตรีเล็งเห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนของชาวบางระกำ  ที่รับสภาพมานานกว่า  30 ปี   เบื้องต้นขอให้รัฐบาลเร่งดูแล ให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน เรื่องการจ่ายเงินชดเชยให้กับประชาชน เนื่องจาก ขณะนี้ชาวนาในอำเภอบางระกำขาดรายได้   ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก และเป็นหนี้สิน  ได้รับความเดือดร้อน  ส่วนในระยะยาว  ขอให้ชาวบ้านได้เห็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในลุ่มแม่น้ำยมทั้งระบบ อย่างเป็นรูปธรรม  เพราะที่ผ่านมา ชาวบางระกำได้รับเพียงการโปรยยาหอมจากรัฐบาลเท่านั้น

                                                            ………………………………….

ภาพ-ข่าว-ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น