ผวจ.เตือนน่านรับวิกฤติเขื่อนสิริกิติ์ปล่อยน้ำเพิ่ม70ล้านลบ.ม

น่านสูงสุดกย.2538

21 สิงหาคม 2554  นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เทศบาลนครพิษณุโลก และกำลังพลของกองพลทหารราบที่ 4 กองทัพภาคที่ 3 บริเวณ ชุมชนวัดโพธิญาณ เทศบาลนครพิษณุโลก ซึ่งกำลังช่วยกันสร้างแนวกั้นกระสอบทรายในพื้นที่ต่ำตลอดแนวฝั่งแม่น้ำน่านขึ้นอีก 1 เมตร เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับระดับน้ำของแม่น้ำน่านที่จะเพิ่มสูงขึ้นอีกภายใน 2 วันนี้ หลังจากที่เขื่อนสิริกิติ์จะทำการระบายน้ำเพิ่มจากวันละ 60ล้านคิวบิกเมตร เป็น 70 ล้านคิวบิกเมตร นับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (22 ส.ค.54) เป็นต้นไป หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ลงเรือท้องแบนสำรวจจุดเสี่ยงน้ำท่วมเขตเมืองตลอดแนวเขตเทศบาลนครพิษณุโลกตอนเหนือและแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งน้ำน่านให้เตรียมพร้อมในการอพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของไว้ในที่สูงไว้ก่อนด้วย

 

 นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ในขณะนี้ ระดับน้ำในแม่น้ำน่านที่อำเภอเมือง เขตเทศบาลนครพิษณุโลก มีความสูงที่ระดับ 10 เมตร กับอีก 8 เซนติเมตร สามารถที่จะรับน้ำได้ถึงจุดวิกฤติที่ระดับ 10 เมตร 30เซนติเมตร เท่านั้น ขณะที่เขื่อนสิริกิติ์จะมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นจากเดิม60 ล้านคิวบิกเมตร เป็น 70 ล้านคิวบิกเมตรตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป ฉะนั้นจึงต้องเตรียมการรับมือกับน้ำเหนือที่จะมาถึงเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่เทศบาล อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ชาวบ้าน และกำลังพลจากกองพลทหารราบที่ 4 กองทัพภาคที่ 3 สนธิกำลังกันสร้างแนวกั้นกระสอบทรายทั้งกลางวันและกลางคืน สูงขึ้นมาอีก 1 เมตร ตลอดแนวฝั่งในพื้นที่ลุ่มซึ่งเป็นจุดเสี่ยงที่อาจจะถูกน้ำทะลักเข้าท่วม ขณะเดียวกันขอเตือนไปยังประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่านให้เตรียมพร้อมรับมือไว้ด้วยและขนย้ายสิ่งของขึ้นไว้ในที่ปลอดภัย สำหรับบ้านเรือนที่ต้องการกระสอบทรายก็สามารถติดต่อขอได้ที่เทศบาลนครพิษณุโลกได้ตลอดเวลา

                                                                ////////////////////////////////////

แสดงความคิดเห็น