องค์กรชาวบ้าน-ภาครัฐร่วมมือแก้ไขปัญหาที่ดิน

แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินภาคเหนือ

คณะกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ดินภาคเหนือ ร่วมกับ เครือข่ายที่ดินภาคเหนือตอนล่าง คณะกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ดินภาคเหนือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลกและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) ร่วมจัดเวที “การบันทึกความร่วมมือการแก้ไขปัญหาที่ดินภาคเหนือตอนล่าง” 4 ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกโดยมีตัวแทนเครือข่ายที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน 150 คนเข้าร่วมเวทีเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ที่ผ่านมา

แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินภาคเหนือ

 

 

นายสมบูรณ์  สังข์เครืออยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง กล่าวว่าเนื่องจากพื้นที่ ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก มีพื้นที่บางส่วนตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวน  มีประชาชนได้ครอบครองอยู่อาศัยทำกิน จากบรรพบุรุษ ปัจจุบันหลังมีการประกาศเป็นเขตป่าสงวนทำให้ประชาชนกว่า300 ราย พื้นที่กว่า 3,000 ไร่ ถูกคุกคามถูกเรียกเก็บเงิน ไม่กล้าลงทุนอยู่อย่าหวาดระแวงจากการถูกเจ้าหน้าที่รัฐจับกุม  การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อต้องการสร้างรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยโดยองค์กรชุมชนในท้องถิ่น เกิดเครือข่ายองค์กรชาวบ้านในการจัดการเรื่องที่ดินเพื่อเกิดแนวทางการร่วมมือแก้ไขปัญหาที่ดินระดับท้องถิ่น จังหวัด และนำไปสู่การผลักดันนโยบาย

แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินภาคเหนือ

               

 

การขับเคลื่อนงานที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยภาคเหนือตอนล่างได้มีการตั้งเป็นเครือข่ายคณะทำงานระดับภาคเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยชนบทสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยชนบทโดยองค์กรชุมชน การสนับสนุนการจัดการที่ดินในระดับตำบล และการสนับสนุนการขับเคลื่อนกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ดินระดับจังหวัดตามโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยชนบท และมีการสนับสนุนให้เกิดกลไกเชื่อมโยง และปฏิบัติการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่ดิน เพื่อเป็นการประสานการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนกับหน่วยงานต่างๆ และการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงการจัดการที่ดีพร้อมรูปธรรมการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตำบลและเกิดการขยายพื้นที่กลุ่มเป้าหมายใหม่ให้มีความพร้อมในการจัดการระดับตำบล   โดยขบวนองค์กรชุมชนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินภาคเหนือ

 

 

นายปฎิภาณ  จุมผา ผู้จัดการสำนักงานปฎิบัติการภาคเหนือ กล่าวว่า ทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) ได้อนุมัติงบประมาณวงเงิน 5,400,000  บาท ให้กับ 9 ตำบลใน 6 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ประกอบไปด้วย ตำบลบ้านดง ตำบลวังนกแอ่น จังหวัดพิษณุโลก/ตำบลหลักด่าน ตำบลวังกวาง  ตำบลปากช่อง จังหวัดเพชรบูรณ์/ตำบลขุนฝาง จังหวัดอุตรดิตถ์/ตำบลโป่งแดง จังหวัดตาก/ตำบลบ้านตึก จังหวัดสุโขทัย/ตำบลท่าไม้ จังหวัดกำแพงเพชร และยังได้มีการวางแผนร่วมกันระหว่างคณะทำงานในพื้นที่และภาคีความร่วมมือในการขยายพื้นที่ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหางานที่ดินอีก จำนวน 81 ตำบลทั่วทั้งภาคเหนือ

ทั้งนี้ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินภาคเหนือตอนล่าง โดย นายอำเภอชาติตระการ   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก   ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11  ผู้แทนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก      หัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองตรอน    ผู้แทนเครือข่ายที่ดินภาคเหนือตอนล่าง    ผู้จัดการสำนักงานปฏิบัติการภาคเหนือสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)

 

 

แสดงความคิดเห็น