ผู้ว่าฯเร่งขับเคลื่อน “บางระกำโมเดล”ให้เห็นผล

บางระกำโมเดล

ผู้ว่าเร่งขับเคลื่อนบางระกำโมเดล ตั้งคณะกรรมการศูนย์เตือนภัยศูนย์ปฏิบัติการวันสต็อบเซอร์วิส รับเรื่องร้องเรียน การแก้ไขปัญหาด้านน้ำท่วม

นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยถึงความคืบหน้า บางระกำโมเดล ตามที่ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายสั่งการในการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 21สิงหาคม ผ่านมา โดยกำหนดให้ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เป็นพื้นที่ต้นแบบของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เพื่อช่วยเหลือเยียวยาราษฎรผู้ประสบภัย การฟื้นฟูหลังน้ำลดและการป้องกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบในระยะยาว ว่า ได้กำชับเร่งรัดให้อำเภอบางระกำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการ บางระกำโมเดล ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ให้เป็นรูปธรรมชัดเจน โดยเฉพาะในเรื่องของการเชื่อมโยงระบบข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์กับส่วนกลาง รวมทั้งระบบการติดต่อสื่อสาร เพราะมีแนวโน้มว่านายกรัฐมนตรีได้ให้ความสนใจเรื่องดังกล่าว และจะลงพื้นที่มาตรวจติดตามในเร็วๆนี้

บางระกำโมเดล มีแนวทางในการดำเนินการ ตามหลัก 2 P 2 R ของนายกรัฐมนตรี ก็คือ การเตรียมการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลพื้นที่ การเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่จะต้องช่วยเหลืออย่างรวดเร็วให้ประชาชนรอดพ้นจากวิกฤต การซ่อมแซมฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัย และการป้องกันในระยะยาวที่ยั่งยืน นายปรีชา กล่าวว่า สิ่งที่เริ่มทำงานก่อนตอนนี้คือเรามีการตั้งคณะกรรมการ ศูนย์เตือนภัย มีศูนย์ปฏิบัติการ ทำแบบวันสต็อบเซอร์วิส คือทำงานครบ 100 % ในที่แห่งเดียว ให้เป็นศูนย์สำหรับรับเรื่องร้องเรียน การแก้ไขปัญหาด้านน้ำท่วม แจ้งเตือนประชาชน ให้ข้อมูลข่าวสาร ใครเจ็บป่วย ปวดท้องคลอดลูก หรือถูกงูกัดตะขาบกัด เด็กป่วย ฯลฯ ศูนย์บริการบางระกำ พร้อมมีเรือ มีแพทย์ เป็นศูนย์คลอเซ็นต์เตอร์ ตั้งที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางระกำ โดยสามารถ โทรศัพท์มาที่ หมายเลข 055 -371536 จะมีเจ้าหน้าที่ประจำตลอด 24 ชั่วโมง

 

บางระกำโมเดล

“การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในใจผมกับ ในใจท่านนายกรัฐมนตรี ในโครงการ “บางระกำโมเดล” ผมยังไม่แน่ใจว่าเหมือนกันหรือไม่ เท่าที่ทำคือดำเนินการตามแบบเดิม ๆ คือลงพื้นที่ดูสภาพปัญหา ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน ผมลงพื้นที่บางระกำทุกวัน พร้อมกับมีหน่วยงานช่วยเหลือลงพื้นที่จำนวนมาก หลังจากทำงานแล้วก็จะมีฝ่ายติดตามประเมินผล แต่นับว่าโครงการที่เกิดขึ้นนั้นดี ทำให้ทำให้เจ้าหน้าที่กระตือรือร้นมากขึ้น ดูแลแก้ปัญหาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดเพราะนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญ

 

นายธงชัย ทุ่งโพธิ์แดง นายอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ขณะนี้ได้ตั้งคณะทำงาน “บางระกำโมเดล”เสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งจะมีส่วนราชการ อาทิ เกษตรอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ปศุสัตว์ ส่วนท้องถิ่น ต้องจัดเตรียมข้อมูลกันครอบคลุม 100% ตั้งแต่ก่อนน้ำมา ขณะเกิดน้ำท่วม จนถึงการฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลด ช่วงนี้เราเร่งรัดทำข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อ เชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนกลาง ในการประสานการทำงานพร้อมความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย

 

อำเภอบางระกำ ขณะนี้ประสบภัยน้ำท่วมทั้ง 11 ตำบล โดยมีจุดที่ถูกตัดขาดไม่สามารถออกมาได้ 40 ครัวเรือน ที่บ้านบางบ้า หมู่1 ต.ชุมแสงสงคราม หมู่ 2 ต.ท่านางงาม หมู่ 1,2,10,11 ต.บางระกำ ชุมชนปากคลอง บ้านวังกุ่ม และชุมชนคลองประกาย มีประชาชนไม่สามารถอยู่ภัยในบ้านได้ บางกลุ่มติดอยู่ภายในบ้านออกมาไม่ได้ ขณะนี้ได้เร่งช่วยเหลือมีการจัดชุดอาหารแห้ง “คลังอาหาร พระราชทาน มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก จะนำเรือเข้าไปส่งสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือประชาชนตลอด ความต้องการขณะนี้คือ ต้องการน้ำดื่มจำนวนมาก และชุดทำน้ำดื่มเพราเพราะหลายหมู่บ้านระบบประปาจมน้ำทำให้ประชาชนขาดแคลนน้ำดื่มอีกทั้งน้ำที่ท่วมขังเริ่มเน่าเหม็น

แสดงความคิดเห็น