รวมพลปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน

ปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิษณุโลกจัดโครงการปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่แปลงปลูกป่า วัดใหม่เกาะกลางตลุง ตำบลไผ่ขอดอน อำเภอเมือง

ปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน

24 ส.ค.54 ที่แปลงปลูกป่า วัดใหม่เกาะกลางตลุง ตำบลไผ่ขอดอน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายปรีชา  เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ของตำบลไผ่ขอดอน ประชาชน นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน

ปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน

 

กิจกรรมดังกล่าวสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลกจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 79 พรรษา 12 สิงหาคม 2554 และเพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ที่มีต่อทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนและทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติและสิ่งแวดล้อม และร่วมกันลดภาวะโลกร้อน โดยต้นไม้ที่นำมาปลูกในวันนี้ประกอบด้วย ต้นมะฮอกกานี ชมวง คูณ ตะเคียนทอง  อินทนิน กฤษณา สัก ยางนา ไผ่ตง ไผ่ซาง ไผ่รวก ไผ่หม่าจู ไผ่กิมซุง พร้อมกันนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 50,000 ตัวลงในแหล่งน้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วย

ปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน

 

แสดงความคิดเห็น