400 ครอบครัวตกสำรวจไม่ได้รับความช่วยเหลือน้ำท่วม

เวิ้งน้ำกว้างช่วยเหลือประชาชนลำบาก

30 สิงหาคม 2554 นางแน่งน้อย  อัศวกิตติกร  ที่ปรึกษาโครงการจัดการภัยพิบัติ โดยขบวนองค์กรชุมชนภาคเหนือตอนล่าง  เปิดเผยว่า  ทางองค์กรได้ให้ความสำคัญ  และติดตามการแก้ปัญหา สถานการณ์น้ำท่วม  รวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนมาโดยตลอด  ซึ่งในโครงการได้มีการออกสำรวจประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างจริงจัง  จนพบว่า  ในจังหวัดพิษณุโลก  มีประชาชนไม่ต่ำกว่า400 ครอบครัว  ตกสำรวจไม่เคยได้รับความช่วยเหลือ หรือได้รับแจกถุงยังชีพ  เนื่องจากมีบ้านอยู่ห่างไกลจากชุมชน  หรืออาจจะเป็นคนพิการ เป็นผู้สูงอายุ  ที่ไม่สามารถออกมาขอความช่วยเหลือ  หรือมาใช้บริการคอลเซ็นเตอร์ได้  ซึ่งผู้ที่ตกสำรวจเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้ที่มีฐานะยากจน 

อยู่ห่างไกล

 

นางแน่งน้อย ยังได้กล่าวอีกว่า  ประชาชนที่ตกสำรวจ  พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า  ถุงยังชีพที่มีคนนำมาแจก  ส่วนใหญ่จะแจกเพียงเพื่อได้ภาพถ่ายแล้วก็กลับ  ซึ่งมักจะเลือกสถานที่แจกเฉพาะที่สะดวก  และเข้าถึงง่าย  ทำให้คนที่อยู่ห่างไกล  ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือใด ๆ เลย  

 

โดยทางองค์กรชุมชนภาคเหนือตอนล่าง  ได้จัดสิ่งของจำเป็นจำนวนหนึ่งไปมอบให้กับชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าว  แต่ยังขาดแคลนสิ่งของจำเป็นอีกมาก  โดยเฉพาะ ข้าวสาร น้ำมันพืช หอม กระเทียม พริกแห้ง เพื่อนำไปประกอบอาหาร  และขณะนี้องค์กรชุมชนได้ใช้ศูนย์คนพิการ ของอ.บางระกำเป็นกองอำนวยการ ในการช่วยเหลือประชาชนที่ตกสำรวจหลายร้อยครัวเรือนที่ของแจกไปไม่ถึง

 

แสดงความคิดเห็น