SME Bankเชื่อนโยบายรัฐหนุนผู้ประกอบการกล้าลงทุน

SME Bank สาขาพิษณุโลกให้สินเชื่อนักลงทุนรายย่อย

วันที่ 30 สิงหาคม 2554 ที่โรงแรมเรือนแพ อ.เมือง จ.พิษณุโลก    SME Bank สาขาพิษณุโลก  เปิดโครงการ สินเชื่อสำหรับซื้อทรัพย์สินเพื่อเป็นที่ตั้งสถานประกอบการ  มี นายธีรวุฒิ  จิรชัยศรี  ผู้อำนวยการอาวุโส  เป็นประธาน  และร่วมมอบสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับการอนุมัติ ในโครงการดังกล่าว จำนวน 50 ราย

 

โอกาสนี้  นายธีรวุฒิ  ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า  จาก นโยบายของรัฐบาลที่ออกมาในขณะนี้  น่าจะเป็นนโยบายที่ช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย  หรือ SME   ผู้ผลิตสินค้าชุมชน หรือโอท็อป  โดยเฉพาะการลดราคาน้ำมันดีเซล  ที่จะช่วยลดต้นทุนทางด้านการขนส่ง  รวมไปถึงมาตรการการลดภาษีนิติบุคคล  ในปี 2555 ให้เหลือ 23 % ในปี 2556 เหลือ 20 %    รวมไปถึงการที่รัฐบาลจะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายย่อย เข้าถึง แหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น   โดยนายธีรวุฒิ กล่าวว่า  นโยบายต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นแรงหนุนให้ผู้ประกอบการรายย่อย  สามารถตัดสินใจในการลงทุนได้ง่ายขึ้น ทั้งยังได้กล่าวอีกว่า ประเทศไทยน่าจะได้เห็นผู้ประกอบการรายย่อย  มีการขยายกิจการ  หรือ มีผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มขึ้น

 ส่วนที่ว่า การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ เป็นวันละ 300 บาทนั้น  ผู้อำนวยการอาวุโส SME Bank กล่าวว่า  เนื่องจากผู้ประกอบการรายย่อยส่วนใหญ่ เป็นกิจการขนาดเล็ก  และใช้แรงงานฝีมือ   มีอัตราการจ้างงานไม่มาก  ดังนั้นจึงเชื่อว่า จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในครั้งนี้

แสดงความคิดเห็น