ฝนตกหนักอ.ชาติตระการดินสไลด์ถนนทรุดหายหลายจุด

ถนนต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

วันที่ 1 กันยายน 2554 กรรณิการ์  สิงหะ ทีมข่าวพิษณุโลกฮอทนิวส์ รายงานจากอ.ชาติตระการว่า หลังจากเกิดฝนตกหนักในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา ส่งผลให้ถนนหลายสายในพื้นที่ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เกิดน้ำป่าไหลหลากกัดเซาะถนนทรุดตัวเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะถนนสายบ้านโคก – นาแห้ว  หลักกิโลเมตรที่ 55 -56 บริเวณบ้านรักไท หมู่ 6 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก  โดยดินได้พังทลายผิวทางจราจรหายไปกับสายน้ำ ทำให้รถยนต์ขนาดใหญ่ไม่สามารถผ่านได้ รถยนต์ขนาดเล็กผ่านได้อย่างยากลำบากและเสี่ยงอันตราย แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะนำป้ายมาติดให้เลี่ยงการใช้เส้นทาง แต่ก็ยังมีรถยนต์จำนวนหนึ่งยังคงเสี่ยงผ่านบริเวณจุดถนนทรุดตัวเนื่องจากไม่ต้องอ้อมไปใช้เส้นทางอื่นถึงไกลนับ 100 กิโลเมตร

 

ถนนต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

 นอกจากนี้ปริมาณฝนที่ตกหนักยังส่งผลให้เกิดปัญหาดินสไลด์ทับเส้นทางโดยเฉพาะถนนสายชาติตระการ – บ้านร่มเกล้า เกิดมีดินสไลด์มีนำก้อนหินขนาดใหญ่  ต้นไม้ทลายจากภูเขาสูงหล่นลงมาทับเส้นทางการจราจร ส่งผลให้ประชาชนต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทางมากยิ่งขึ้น เนื่องจากไหลทางส่วนใหญ่เป็นหุบเขาสูง นอกจากนี้บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 43 พิษณุโลก –นาแห้ว เกิดน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์กัดเซาะถนนทรุดตัวเข้ามาเกือบครึ่งถนน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำป้ายไปติดไว้เพื่อเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนใช้ความระมัดระวังในการเดินทางผ่านจุดดังกล่าว

ถนนต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น