มอบบ้าน“รัฐ ราษฎร์ กาชาดเฉลิมพระเกียรติฯ”

มอบบ้าน“รัฐ ราษฎร์ กาชาดเฉลิมพระเกียรติฯ”

นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางปิยธิดา เรืองจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ได้ร่วมกันบ้านบ้านเลขที่ 9/84 หมู่ที่ 10 บ้านคลองช้างพัฒนา ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ให้กับครอบครัวของนายบุญชู จันทะวงษ์ มีอาชีพทำไม้ปิ้งไก่ขาย ซึ่งเป็นผู้พิการฐานะยากจน ขาดแคลนที่อยู่อาศัยเนื่องจากที่อยู่เดิมทรุดโทรมผุพัง รวมทั้งนายบุญชู และภรรยาเป็นผู้ที่ประพฤติดี มีจิตอาสา กตัญญูรู้คุณต่อบุพการีและเป็นแบบอย่างที่ดีของคนในชุมชน ทางอำเภอและคณะกรรมการจึงพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้ที่ได้รับมอบบ้านรัฐราษฎร์ กาชาดเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้

มอบบ้าน“รัฐ ราษฎร์ กาชาดเฉลิมพระเกียรติฯ”

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและคณะเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ยังได้ทำพิธีมอบบ้านรัฐราษฎร์ กาชาดเฉลิมพระเกียรติฯ อีกจำนวน 2 หลัง ให้กับครอบครัวของนางวาสนา มากเหลือ ราษฎรหมู่ที่ 6 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ ราษฎรผู้ยากไร้และประพฤติดีซึ่งมีสมาชิกครอบครัวจำนวน 6 คน ประกอบสัมมาอาชีพสุจริต และมอบให้กับครอบครัวของนางสาวประนอม   ภู่สุวรรณ ราษฎร หมู่ที่ 7 ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์

มอบบ้าน“รัฐ ราษฎร์ กาชาดเฉลิมพระเกียรติฯ”

ในปีมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 พสกนิกรชาวจังหวัดพิษณุโลก โดยภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันทำโครงการ “รัฐ ราษฎร์ กาชาดเฉลิมพระเกียรติฯ” ขึ้นโดยการจัดสร้างบ้านมอบให้กับราษฎรผู้ประพฤติดีแต่ขาดแคลนที่อยู่อาศัยอำเภอละ 3 ราย เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านซึ่งจังหวัดพิษณุโลกจะทำพิธีมอบบ้านให้กับราษฎรผู้ได้รับการคัดเลือกทุกอำเภอเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2554 นี้

 

ภาพ-ข่าว/ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น