มหกรรมสินค้านานาชาติและการท่องเที่ยวสี่แยกอินโดจีน

มหกรรมสินค้านานาชาติและการท่องเที่ยวสี่แยกอินโดจีน

9 กันยายน 2554 ที่ตลาดสี่แยกอินโดจีน อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้านานาชาติและการท่องเที่ยวสี่แยกอินโดจีน ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงานดังกล่าวขึ้น ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สี่แยกอินโดจีน ให้เป็นรูปธรรม  เพื่อผลักดันให้มีตลาดจำหน่ายสินค้านานาชาติอินโดจีนเกิดขึ้นที่พิษณุโลกอย่างยั่งยืน  โดยให้โอกาสภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทและ  ส่วนร่วมมากขึ้นในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

 

การจัดงานมหกรรมสินค้านานาชาติและการท่องเที่ยว     สี่แยกอินโดจีนขึ้น ระหว่างวันที่ 9-18 กันยายน 2554 โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้เกิดตลาดสินค้านานาชาติอินโดจีนเกิดขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลก  ในด้านสถานที่จัดงานนั้น จังหวัดพิษณุโลก  จัดขึ้น ที่ตลาด  สี่แยกอินโดจีนและตลาดค้าส่งผลไม้ไทยเจริญ ภายในงานมีการจัดบูธแสดงและจำหน่ายสินค้านานาชาติจากกลุ่มประเทศอินโดจีน และจีน สินค้าจากตลาดชายแดน เช่นตลาดกิมหยง ตลาดริมเมย ตลาดแม่สาย ตลาดโรงเกลือ เป็นต้น

มหกรรมสินค้านานาชาติและการท่องเที่ยวสี่แยกอินโดจีน

 

การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดพิษณุโลกและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกษตรของอินโดจีน ศูนย์จำหน่ายอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหารจากทั่วทุกภาค การแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวด กิจกรรมภาคบันเทิง และกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจมากกมาย ตลอด 10 วันของการจัดงาน การจัดงานมหกรรมสินค้านานาชาติและการท่องเที่ยว    สี่แยกอินโดจีน ครั้งนี้ เป็นการต่อยอดการพัฒนาพื้นที่สี่แยกอินโดจีน หลังจากที่จังหวัดพิษณุโลก ประสบความสำเร็จในการจัดงานอินโดไชน่าแฟร์ 2010  ในช่วงปีที่ผ่านมา

 

ภาพ-ข่าว/ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น