แม่น้ำน่านจะทรงตัวสูง10.50ม.อีกนาน

แม่น้ำน่าน 10.50 ม.หน้าวัดใหญ่13กย.2554

06.00 น.13 กันยายน 2554 สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดพิษณุโลก แม่น้ำน่านบริเวณเชิงสะพานเอกาทศรถ อ.เมืองพิษณุโลก มีความสูง 10.50 เมตร เป็นความสูงที่ทรงตัวต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 11-12 กันยายน 2554 โดยทำสถิติเพิ่มสูงสุดเมื่อ 17.00 น. 11 กันยายน 2554 ที่ระดับ 10.55 เมตร ทำลายสถิติสูงสุดเมื่อกันยายน 2538 ที่ระดับ 10.51 เมตร และแม่น้ำน่านช่วงไหลผ่านเมืองพิษณุโลกแนวโน้มจะทรงตัวสูงอย่างนี้ไปอีกนาน  กระทั่งงานแข่งเรือประเพณีหน้าวัดใหญ่ 17-18 กันยายนนี้ จะเหลือบันไดหน้าวัดใหญ่ให้ผู้ชมได้ลุ้นแค่ 2 ขั้นเท่านั้น

แม่น้ำน่าน 10.50 ม.หน้าวัดใหญ่13กย.2554

 

นายบรรดิษฐ์  อินต๊ะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า แม่น้ำน่านเมืองพิษณุโลกคงทรงตัวสูงไปอีกนาน และหากฝนที่เป็นตัวแปรสำคัญ ลงมาไม่มาก ก็จะไม่มีผลกระทบต่อตัวเมืองพิษณุโลก ช่วงนี้ ชลประทานฯจะพยายามบริหารจัดการน้ำน่านให้อยู่ที่ระดับ 10.50 เมตร

 

ขณะนี้เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีน้ำในอ่าง 95 % เมื่อ 11-12 กันยายน 2554 ได้ลดการปล่อยน้ำเพื่อช่วยเมืองพิษณุโลกวันละ 57 ล้านลูกบาศก์เมตร ( ลบ.ม. ) แต่เนื่องจากน้ำไหลเข้าเขื่อนมาก วันนี้ ( 13 กย.54 ) เขื่อนสิริกิติ์จะเพิ่มการระบายน้ำมาที่วันละ 62 ล้านลบ.ม. และจะเพิ่มอีกเป็นวันละ 65 ล้านลบ.ม. โดยดูแนวโน้มฝนตกท้ายเขื่อนและปริมาณแม่น้ำน่านที่เมืองพิษณุโลก ส่วนเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก มีน้ำกักเก็บแล้ว 98 % มีน้ำไหลเข้าเขื่อนวันละ 33 ล้านลบ.ม. ที่ผ่านมาระบายออกเพียงวันละ 12 ล้านลบ.ม. เพื่อช่วยป้องกันน้ำท่วมเมืองพิษณุโลก แต่หลังจากนี้ เขื่อนแควน้อยจะระบายน้ำออกสู่แม่น้ำแควน้อยเพิ่มเป็นวันละ 30 ล้านลบ.ม. ดังนั้น เมื่อรวมแม่น้ำน่านและแม่น้ำแควน้อยแล้ว แม่น้ำน่านช่วงไหลผ่านตัวเมืองพิษณุโลกจะยังคงทรงตัวสูงอย่างนี้ไปอีกนาน

แม่น้ำน่าน 10.50 ม.หน้าวัดใหญ่13กย.2554

 

สำหรับความสูงเฉลี่ย 10.50 เมตรของแม่น้ำน่าน  ยังไม่มีผลกระทบต่อเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ระดับน้ำขนาดนี้จะปริ่ม ๆ ตลิ่งเท่านั้น และแนวป้องกันน้ำท่วมเขตเทศบาลก็มีกระสอบทรายยกสูงขึ้นมาร่วม 1 ฟุต ตลอดสองฝั่งแม่น้ำน่าน และเทศบาลนครพิษณุโลกฯ ก็การเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง

แสดงความคิดเห็น