พรหมพิรามอ่วมน้ำน่านล้นตลิ่งท่วม 3 หมู่บ้าน

น้ำน่านท่วมต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม 13 กย.2554

วันที่ 13 กันยายน 2554   สถานการณ์แม่น้ำน่านในจังหวัดพิษณุโลก ขณะนี้ทรงตัวที่ระดับ 10.50 เมตร แต่พื้นที่ทางเหนือ อ.เมืองพิษณุโลก ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม  แม่น้ำน่านล้นตลิ่ง  ท่วมเส้นทาง  สายพิษณุโลก – พรหมพิราม  บริเวณตำบลท่าช้าง  อำเภอพรหมพิราม จำนวน 2 จุด   ระยะทางยาวกว่า 1 กิโลเมตร   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ต้องจัดเจ้าหน้าที่ พร้อมตั้งป้ายเตือน  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา 

น้ำน่านท่วมต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม 13 กย.2554

 

นอกจากนี้  แม่น้ำน่านยังได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน  ใน หมู่ ที่ 1, 2, 3 ของตำบลท่าช้าง  อ.พรหมพิราม หมู่ที่ 4 ,5 ของตำบลจอมทอง อำเภอเมือง  ชาวบ้านต้องเร่งขนสิ่งของไว้บนที่สูง  บางแห่งชาวบ้านต้องอพยพสิ่งของมาไว้บนถนน เนื่องจากบ้านไม่สามารถอยู่อาศัยได้   

น้ำน่านท่วมต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม 13 กย.2554

 

นายเที่ยง  สมบุญมี  อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 21/1 หมู่ 4 ต.จอมทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก   เปิดเผยว่า ที่หมู่บ้านของตนเอง จำนวน 18 หลังคาเรือน  เผชิญปัญหาน้ำท่วม มานานหลายสัปดาห์   แต่ไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดูแลให้ความช่วยเหลือ   และขณะนี้ เริ่มมีปัญหาสุขภาพ เป็นโรคน้ำกัดเท้า  และโรคระบบทางเดินหายใจ  ที่ต้องการให้แพทย์มาดูแลเป็นการเร่งด่วนด้วย 

 

น้ำน่านท่วมต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม 13 กย.2554

 

ขอบคุณ- ภาพข่าวโดย-กรกนก  จันทร์นิเวศน์ (เอ๋)  ไอเอ็นเอ็น พิษณุโลก 

แสดงความคิดเห็น