เหลือ 2 ขั้นหน้าวัดใหญ่

แม่น้ำน่านหน้าวัดใหญ่13กย.2554

เสรีย์  ศรีพราย ทีมงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ถ่ายภาพแม่น้ำน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ อ.เมืองพิษณุโลก ระดับน้ำสูงมาก บันไดนั่งชมงานแข่งเรือ 17-18 กันยายนนี้เหลือเพียง  2 ขั้นเท่านั้น 13 กย.2554

แสดงความคิดเห็น