เทศบาลเฝ้าระวังน้ำน่านล้นตลิ่งอย่างใกล้ชิด

แม่น้ำน่านหน้าวัดใหญ่14กย.2554

เวลา 07.00 น.14 กันยายน 2554 แม่น้ำน่านอ.เมืองพิษณุโลก มีความสูง 10.51 เมตร และยังคงมีการเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อคืนวันที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา

แม่น้ำน่านหน้าวัดใหญ่14กย.2554

สถานการณ์แม่น้ำน่านก็ผ่านไปด้วยดีอีก 1 วัน ไม่มีน้ำล้นตลิ่งในเขตเทศบาล แม้ว่าช่วงนี้จะเกิดฝนตกหนัก โดยช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมา แม่น้ำน่านลดระดับอยู่ที่ 10.41 เมตร และมาเพิ่มระดับสูงอีกครั้ง 10 ซม. ในช่วงเช้า ขณะนี้ทั้งเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ต้องระบายน้ำออกอย่างเต็มที่เนื่องจากการกักเก็บน้ำเกือบเต็มความจุอ่างแล้ว

แม่น้ำน่านหน้าวัดใหญ่14กย.2554

 

นางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  เทศบาลนครพิษณุโลก  กล่าวว่า  จากสถานการณ์น้ำในแม่น้ำน่านที่เพิ่มสูงขึ้นจนเกือบล้นตลิ่ง จนทำให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก หวั่นวิตกว่าน้ำจะไหลเข้าท่วมในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก  ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554 ระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำ N5A พิษณุโลก  อยู่ที่ 10 เมตร 55 เซนติเมตร โดยจุดวิกฤติของแม่น้ำน่านอยู่ที่ 10 เมตร 54 เซนติเมตร   มีปริมาณน้ำไหลผ่านเมืองพิษณุโลก 1558 ลบ.ม./วินาที ซึ่งนับว่าสูงกว่าระดับน้ำในปี 2538 อยู่ 4 เซนติเมตร  (ปี 2538 ระดับน้ำอยู่ที่ 10 เมตร 51เซนติเมตร)

 

แม่น้ำน่านหน้าวัดใหญ่14กย.2554

ในส่วนของศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย เทศบาลนครพิษณุโลก ได้มีการประชุมเตรียมพร้อมอย่างเร่งด่วนและมีการประสานงานกับโครงการชลประทานพิษณุโลกเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำน่านขณะนี้เพิ่มสูงขึ้น และมีแนวโน้มจะทรงตัวอย่างต่อเนื่องประมาณ    4-5 วัน สืบเนื่องมาจากมีฝนตกลงมาในพื้นที่ตอนเหนือเมืองพิษณุโลก โดยเฉพาะในลุ่มน้ำปาด และลุ่มน้ำตรอน ทำให้น้ำไหลลงสู่แม่น้ำน่านอย่างรวดเร็ว  รวมถึงการบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนสิริกิติ์ ที่ขณะนี้กักเก็บน้ำไว้อยู่ที่ 95%  เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนกักเก็บน้ำอยู่ที่ 98% หรือ 920 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนสามารถเก็บน้ำได้ 939 ล้านลูกบาศก์เมตร  โดยมีการลดการระบายน้ำจากเขื่อนสิริกิติ์ และหยุดการปล่อยน้ำจากเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจได้รับความเสียหาย

 

แม่น้ำน่านหน้าวัดใหญ่14กย.2554

ซึ่งทางศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย เทศบาลนครพิษณุโลก ได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และมีการเฝ้าระวังระดับน้ำตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ได้มีการออกประกาศเทศบาลนครพิษณุโลก เรื่อง ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากภาวะแม่น้ำน่านล้นตลิ่ง  (ฉบับที่ 3) โดยให้พี่น้องประชาชน ที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมตลิ่งหรือเรือนแพริมฝั่งแม่น้ำน่านให้ระมัดระวังอันตรายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำจากแม่น้ำน่านล้มตลิ่ง และให้เตรียมการขนย้ายสัมภาระสิ่งของไว้ในที่สูงหรือในที่ปลอดภัย และให้ติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศหรือประกาศแจ้งเตือนจากเทศบาลนครพิษณุโลกอย่างใกล้ชิด

 

“เทศบาลนครพิษณุโลกขอเรียนให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกได้ทราบว่า ขณะนี้เทศบาลนครพิษณุโลกได้ดำเนินการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในเขตเมืองพิษณุโลกอย่างเต็มกำลังความสามารถ  โดยได้มีการจัดวางแนวกระสอบทรายเสริมตลิ่ง และจัดทำพนังกั้นน้ำในพื้นที่หรือจุดเสี่ยงให้มีระดับความสูงที่ 10.70 เมตร  และขอความร่วมมือมิให้ประชาชนรื้อหรือเคลื่อนย้ายแนวกระสอบทรายที่จัดกั้นไว้โดยเด็ดขาด  สำหรับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งมายังศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย เทศบาลนครพิษณุโลก ตั้งอยู่ ณ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดับเพลิง) หมายเลขโทรศัพท์  055-258000 หรือทางสายด่วน 199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง” นายกเทศมนตรีกล่าว

วิหารหลวงพ่อ 14 กย.2554

 

แสดงความคิดเห็น