มอบถุงยังชีพช่วยชาวอ.บางกระทุ่ม

มอบถุงยังชีพช่วยชาวอ.บางกระทุ่ม

วันที่ 21 ก.ย.2554  ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก  นายปรีชา  เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่พบปะราษฎร ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม  เพื่อให้กำลังใจและคลายทุกข์ให้กับราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมบ้านเรือน และพื้นที่เกษตรเสียหายจำนวนมาก  พร้อมนำถุงยังชีพของเหล่ากาชาดจำนวน 1,000 ถุง ไปมอบให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นแก่ราษฎรเหล่านั้น

มอบถุงยังชีพช่วยชาวอ.บางกระทุ่ม

ตำบลนครป่าหมาก  มีพื้นที่กว่าร้อยละ 91 ได้รับผลกระทบถูกน้ำท่วมขัง มีราษฎรได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 528 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายถูกน้ำท่วมขัง 19,223 ไร่  ในการให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยทางองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก  ได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ราษฎร อาทิ การซื้อทราย หินคลุก ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ชุดเสริมคันกั้นน้ำ รวมทั้งจังหวัดพิษณุโลก เหล่ากาชาดจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ และหน่วยงานต่างๆ  ได้เข้าให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง มีการจัดหาเรือให้กับราษฎรในพื้นที่ 102 ลำ แจกถุงยังชีพไปแล้ว 2,810 ถุง คิดเป็นมูลค่า 569,787 บาท และคาดหมายว่าราษฎรจะถูกน้ำท่วมขังอยู่เช่นนี้ไม่ต่ำกว่า 1เดือน สถานการณ์น้ำในพื้นที่ตำบลนครป่าหมากจึงจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ และทางจังหวัดจะได้เร่งสำรวจความเสียหายที่แท้จริงและจะมีการฟื้นฟูทันทีหลังจากน้ำลดต่อไป

แสดงความคิดเห็น